Občina bo upravičence pri prenovi in gradnji stanovanj podprla s 1000 evri na enoto, pri mladih družinah pa bo to povečala za četrtino za vsakega otroka, starega do šest let, a največ do vsote 1500 evrov. Foto: BoBo
Občina bo upravičence pri prenovi in gradnji stanovanj podprla s 1000 evri na enoto, pri mladih družinah pa bo to povečala za četrtino za vsakega otroka, starega do šest let, a največ do vsote 1500 evrov. Foto: BoBo

Z novomeške občine so sporočili, da se lahko prosilci, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko z novogradnjo ali rekonstrukcijo obstoječega objekta na njenem območju, prijavijo na javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta.

Med pogoji za pridobitev podpore so navedli veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan vloge ni starejše od leta dni, in plačan komunalni prispevek. Pričakujejo tudi podpisano izjavo prosilca, s katero ta zatrjuje, da bo po končani gradnji v enem mesecu prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, starost do 35 let ter dokazilo o začetku prenove oz. gradnje, kot so fotografija gradbiščne table in izjava nadzornika.

Občina bo upravičence pri prenovi in gradnji stanovanj podprla s tisoč evri na enoto, pri mladih družinah pa bo to povečala za četrtino za vsakega otroka, starega do šest let, a največ do vsote 1500 evrov.

Prosilec mora gradnjo končati v treh letih od dodelitve podpore, po končani gradnji oz. prenovi se mora v šestih mesecih vseliti, v bivalni enoti mora sam ali z družino neprekinjeno bivati najmanj tri leta.

Za letos rok za oddajo vlog poteče 2. novembra, prihodnje leto pa bo te mogoče oddati od 1. januarja do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. oktobra. Prednost bodo imeli prosilci, ki bodo vloge oddali prvi, so še sporočili z novomeške občine.