Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Novomeški mestni svetnik iz vrst Solidarnosti Uroš Lubej je v ponedeljek opozoril na težave staršev in njihovih otrok, ki med letom ob dopolnitvi 11 mesecev starosti ne dobijo mesta v javnih vrtcih. Takih naj bi bilo od 40 do 50 otrok. Ob tem je ocenil, da občina naredi premalo, da bi med letom vsem otrokom zagotovila mesto v vrtcih.

Na mestni občini v povezavi s tem odgovarjajo, da dosledno spremljajo stanje na tem področju in po potrebi med letom sproti odpirajo dodatne oddelke. "V zadnjem šolskem letu smo v Vrtcu Pedenjped odprli polovični medletni oddelek v decembru 2023 in ga potem v januarju letos razširili v celega ter dodatno ravno ta mesec še enega. V Vrtcu Ciciban je bil januarja letos odprt medletni oddelek v enoti Bibe in februarja letos še en medletni oddelek v enoti Labod. Trenutno potekajo aktivnosti za odprtje petega medletnega oddelka, če bo zadosten interes staršev," so sporočili.

Ob tem poudarjajo, da so pri rednih septembrskih vpisih otrok v vrtce vedno sprejeti vsi otroci, katerih starši izkažejo potrebo po vpisu, "v medletnem obdobju pa vsakemu otroku na želeni datum težko zagotovimo varstvo, še posebno v primerih, ko so pričakovanja vezana tudi na točno določeno lokacijo vrtca".

Navajajo še, da so v teku tudi novi projekti na področju predšolske vzgoje, ki bodo omogočili dodatne prostorske zmogljivosti. Med drugim je trenutno v objavi javno naročilo za vrtec v Gabrju, načrtujejo tudi širitev Vrtca Ciciban v enoti Labod s štirimi oddelki.