Najkulturnejša šola je OŠ Boštanj. Foto: MMC RTV SLO
Najkulturnejša šola je OŠ Boštanj. Foto: MMC RTV SLO

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s projektom Kulturna šola spodbuja osnovne šole k širjenju obšolske kulturne dejavnosti, da mladim po vsej Sloveniji omogočajo ustvarjalnost na različnih umetnostnih področjih in da šole postajo žarišče kulturnega dogajanja v lokalnem okolju, je za Radio Slovenija poročal Jože Žura.

Šole so pri tem vse bolj ustvarjalne in inovativne, saj razvijajo tudi sodobne umetnosti, zato je vsako leto težje izbrati najbolj kulturno šolo, je povedala pomočnica direktorja za program na javnem skladu za kulturne dejavnosti Urška Bittner Pipan.

"V letošnjem letu smo dobili 35 novih prijav, ki so vsako leto bolj kakovostne. Šole se trudijo, da bi ustregle standardom, ki jih razpišemo. Iščemo šole, kjer so učenci dejavni na različnih področjih kulture, kjer se mentorji izobražujejo, da sledijo trendom, ki so novi in se pojavljajo na kulturnih področjih," je pojasnila Bittner Pipanova.

Letos so za najbolj kulturno šolo razglasili Osnovno šolo Boštanj iz občine Sevnica. Ravnateljica šole Vesna Vidic Jeraj je poudarila zavzetost učencev pri sodelovanju v različnih dejavnostih, ob tem pa učenci s kulturnim programom obogatijo številne prireditve v domačem okolju.

Kljub majhnosti pisan spekter kulture

Kot piše v utemeljitvi, OŠ Boštanj v sklopu svojega delovanja velik poudarek namenja kulturi in kljub majhnosti svojim učencem ponuja spekter raznolikih kulturnih dejavnosti - od lutkarske, gledališke in filmske dejavnosti, glasbenega, plesnega, likovnega in literarnega ustvarjanja, vse do spoznavanja in ohranjanja kulturne dediščine.

Kulturne vsebine šola skrbno nadgrajuje, dopolnjuje, prepleta in vselej stremi k inovativnosti, kreativnosti in prodornosti. Njihov šolski prostor je tako poln različnih aktivnosti, ki vsakodnevno spodbujajo in širijo obzorja kulture. Učenci so vključeni v različne državne in mednarodne projekte ter se redno udeležujejo območnih, regijskih, državnih in mednarodnih srečanj in tekmovanj. Ob podpori vodstva šole se tudi mentorji udeležujejo različnih usposabljanj in s tem širijo in bogatijo svoje znanje, kar jim omogoča uspešno ustvarjalno delovanje.

Šola se aktivno vključuje v življenje kraja, se povezuje z lokalnimi kulturnimi ustanovami, skupnostmi in društvi ter redno sodeluje pri pripravi kulturnih programov različnih prireditev.

Vsako jesen razglasijo najbolj kulturno šolo. Lani je dobila ta naziv osnovna šola v Mokronogu, zato so bili na Dolenjskem letos gostitelji slavnostne razglasitve.

Najbolj kulturna šola je OŠ Boštanj