Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Ustavno sodišče odločbe še ni objavilo, je pa po besedah odvetnika Damijan Gregorca hkrati razveljavilo še odločitev upravnega sodišča in šmarješke volilne komisije ter slednji zadevo vrnilo v vnovično odločanje. Po odvetnikovem tolmačenju to pomeni, da bodo morali izid volitev vnovič preveriti. Če to z vnovično presojo odločilnih izločenih oddanih glasovnic ne bo mogoče, bodo morali v občini Šmarješke Toplice županske volitve ponoviti. Presojo ustavnosti členov zakona o lokalnih volitvah je ustavno sodišče začelo namreč v postopku odločanja o ustavni pritožbi nekdanje županje Bernardke Krnc, ki je na zadnjih volitvah izgubila tekmo za župansko mesto v občini Šmarješke Toplice.

Razveljavljeni členi zakona o lokalnih volitvah urejajo postopek pravnega varstva volilne pravice pri lokalnih volitvah. V 100. členu zakon določa, da ima zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, vsak kandidat in predstavnik kandidature pravico vložiti pritožbo na občinskem svetu, ki o njej odloči ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta. Če občinski svet pritožbi ne ugodi, lahko pritožnik po 101. členu v osmih dneh vloži pritožbo na upravnem sodišču. To v senatu treh sodnikov odloči v 30 dneh, pri čemer pa po 102. členu odloča ob "primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih".

Bernardka Krnc se je na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018 potegovala za četrti županski mandat v Šmarjeških Toplicah. Najprej je kazalo na neodločen izid, po presoji volilne komisije pa je z dvema glasovoma razlike zmagal Marjan Hribar.  Foto: BoBo
Bernardka Krnc se je na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018 potegovala za četrti županski mandat v Šmarjeških Toplicah. Najprej je kazalo na neodločen izid, po presoji volilne komisije pa je z dvema glasovoma razlike zmagal Marjan Hribar. Foto: BoBo

Ob reševanju ustavne pritožbe Krnčeve se je sodišču postavilo vprašanje, ali ureditev postopka odločanja o pritožbi pred občinskim svetom in nato postopka sodnega varstva volilne pravice pred upravnim sodiščem vsebujeta vse bistvene prvine, ki bi morale biti določene za učinkovito uresničevanje pravice do pravnega sredstva iz 25. člena ustave oziroma pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena ustave.

"Posebna narava volilne pravice in zahteva po čim hitrejši rešitvi volilnega spora namreč terjata posebno, hitro in učinkovito pravno varstvo. V ta namen mora zakonodajalec opredeliti pravna sredstva, upravičence in rok za njihovo vložitev, poleg tega pa tudi razloge, iz katerih jih je mogoče vložiti, pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, merila presoje, pristojni organ in pooblastila organa pri odločanju," je zapisalo ustavno sodišče, ki se je soglasno odločilo, da bo zato preverilo ustavnost omenjenih členov.

V Šmarjeških Toplicah odločala dva glasova

Krnčeva se je na zadnjih lokalnih volitvah leta 2018 potegovala za četrti županski mandat v Šmarjeških Toplicah, a je tekmo tesno izgubila. Po drugem krogu je kazalo na neodločen izid med njo in trenutnim županom Marjanom Hribarjem, kar bi zahtevalo žreb župana. A sta kandidata na delo volilnih odborov vložila ugovore. Volilna komisija je po Hribarjevem ugovoru najprej priznala glas z glasovnice, sprva zavržene kot neveljavne, na kateri naj bi se volivka podpisala pod njegovim imenom, ni pa obkrožila številke. S tem je Hribar dobil glas prednosti pred Krnčevo.

Drugi Hribarjev ugovor se je nanašal na dogajanje na volišču v Beli Cerkvi, kjer naj bi se zgodile takšne nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na volilni izid, zato se je volilna komisija odločila za ponovitev volitev na omenjenem volišču. A se je nato ta sklep Hribar sam odločil izpodbijati. Volilna komisija pa se je v ponovnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča odločila, da volitev na tem volišču ne ponovi.

Po presoji volilne komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala dva manj. Omenjeni izid so šmarješki svetniki kot zadnji v državi po jesenskih lokalnih in županskih volitvah potrdili 30. januarja 2019. Pritožbo Krnčeve je najprej zavrnil občinski svet, nato pa še upravno sodišče.