Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Projekt protiprašne zaščite na sedemkilometrskem odseku ceste od Mojstrane proti Vratom obsega odstranitev slabo nosilnega materiala in sanacijo lokalnih zmrzlinskih poškodb, izravnavo in utrditev nove plasti tampona do debeline 20 centimetrov, izdelavo zaporne plasti iz sejanega peska ter izdelavo plasti protiprašne zaščite iz asfaltnega betona. Urejeni bodo tudi odvodnjavanje, bankine in brežine.

Dela, ki se začenjajo po zaključku poletne turistične sezone, bo opravila Gorenjska gradbena družba, s katero je direkcija julija podpisala 1,6 milijona evrov vredno pogodbo za izvedbo projekta. Cesta poteka po Triglavskem narodnem parku (TNP), zato je treba uporabiti materiale, ki so značilni za park. Za asfaltno zmes in bankine bo tako uporabljen samo svetel apnenec brez primesi magmatskih kamnin.

Poglavitni razlog za izvedbo protiprašne zaščite vozišča je preprečitev emisije prašnih delcev zaradi vpliva prometa v naravno okolje parka. Zdaj je vozišče ceste večinoma makadamsko, cesta je asfaltirana le na treh krajših odsekih.

Na večjem delu je vozišče tudi dotrajano, z vidnimi poškodbami, in zato potrebno obnove, obenem pa je treba urediti tudi odvodnjavanje.

Namesto zelene, vse belo zaradi prahu

Predsednik Turističnega društva Dovje – Mojstrana Matjaž Podlipnik je asfaltiranja vesel. "V zadnjih letih namreč opažam, da bi lahko julija ali avgusta, sploh ko je sušno, v Vratih snemali kakšen film prvega pristopa na luno. Namesto, da bi bilo vse zeleno, je vse belo zaradi prahu, kar tudi za naravo zagotovo ni dobro," je situacijo v dolini opisal Podlipnik.

Ob tem je navedel podatek, da je bilo 10. avgusta v Vratih več kot 1000 vozil. "Takšna masa pločevine ne sodi v TNP, pod severno Triglavsko steno, zato je prav, da se nekaj naredi," je ocenil in ob tem spomnil na dilemo, da bi asfaltirana cesta utegnila v dolino privabiti še več prometa, saj se bodo obstoječim uporabnikom ceste pridružili še motoristi.

Podlipnik verjame, da bodo zato pristojni poskrbeli tudi ureditev režima z omejitvijo motornega prometa, za katerega ima kranjskogorska občina že dlje časa izdelan načrt. Vendar njihova uresničitev ni le v rokah občine, saj je cesta državna.

"Zato lahko nastanejo razne zakonske omejitvene zanke, ampak upam, da jih bomo uspešno rešili do naslednje poletne sezone," je dejal.