Ob vrhuncih sezone je ob koncih tedna v dolini Vrat dnevno od 300 do 500 vozil. Foto: BoBo
Ob vrhuncih sezone je ob koncih tedna v dolini Vrat dnevno od 300 do 500 vozil. Foto: BoBo
Vrata so vstopna točka za vzpon na Triglav. Foto: BoBo

Na kranjskogorski občini so pripravili projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata. Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša je pojasnil, da se je promet toliko povečal, da Vrata tega pritiska ne zdržijo več, zato v prihodnjih letih načrtujejo ureditev parkirišč v Mojstrani in javni prevoz v Vrata, ki so vstopna točka za vzpon na Triglav.

"Pojavljajo se težave zaradi prašne onesnaženosti, komunalnih odpadkov, divjega parkiranja in divjega kampiranja. Vse to nas je privedlo do tega, da na podlagi vseh smernic in rezultatov ter predvidenega še večjega obiska promet v dolino umirimo in večji del motoriziranega prometa zadržimo v Mojstrani," pravi Janša.

500 vozil dnevno v Vratih
Na vrhuncih sezone je ob koncih tedna v dolini dnevno od 300 do 500 vozil. Za dostop v dolino, v katero vodi osemkilometrska, večinoma makadamska cesta, obiskovalci uporabljajo predvsem osebna vozila. Javni prevoz v dolino, ki se konča pod Triglavsko severno steno, pa je bil ukinjen že pred 20 leti.

Po novem režimu bi bilo še vedno mogoče parkiranje v Vratih, vendar bi to veljalo za nadstandardno storitev. V trenutku, ko bi bilo parkirišče v dolini napolnjeno, bi zapornica onemogočila dostop v dolino drugim osebnim vozilom. Obiskovalci bi nato lahko parkirali na bolj oddaljenih parkiriščih in se z njih v dolino odpravili peš, s kolesom ali pa s frekventnim do okolja prijaznim javnim prevozom.

"Naš namen je, da zaščitimo dolino, hkrati pa še vedno omogočamo dostop vanjo. Neomejeno možnost dostopa z vozilom pa bi ob tem denimo zagotovili lastnikom, oskrbovalcem planinskih koč in vozilom za posebne namene ter reševalcem," je še pojasnil Janša.

Kranjskogorčani želijo skupaj z državo asfaltirati cesto do Aljaževega doma, s čimer bi se rešili prahu. Cesto bi nato država v last oziroma upravljanje zaupala občini. Vzporedno bi se na občini lotili ureditve parkirišč in parkirnega režima.

Občina je že naredila nabor stavbnih zemljišč, predvsem v naseljih Mojstrana in Dovje, ki so v občinski lasti in jih je mogoče urediti v parkirišča. Za javni prevoz pa naj bi nabavili ekovozila. Velik poudarek bodo dali tudi informiranju, saj želijo, da bi bili obiskovalci čim bolje obveščeni, kje so prosta parkirišča in kdaj vozijo avtobusi.

Projekt naj bi zaživel v teh letih
Projekt, katerega vrednost je ocenjena na 1,5 milijona evrov, naj bi v celoti zaživel v dveh ali najpozneje treh letih. Že pred tem pa po Janševih besedah načrtujejo organizacijo promocijskih koncev tedna, s katerimi bi obiskovalcem pokazali, kako bo režim potekal v praksi, s čimer bi razblinili dvome in strahove, ki se pojavljajo zdaj.

Janša verjame, da lahko Vrata postanejo vzorčen primer umirjanja prometa v alpske doline. Razmišlja tudi, da bi nekoč v prihodnosti Vrata lahko povezali z Mojstrano in Trento z visokostebrno elektromagnetno fotovoltaično železnico, ki bi omogočala edinstven ogled naravnih znamenitosti.