Načrtovana je gradnja treh krožnih kabinskih žičnic, in sicer prve od Bohinjske Bistrice do Raven, druge od Raven do vrha Koble in tretje, ki bi predstavljala širitev do Slatnika. Za zdaj je zamišljeno, da bi v smučarskem oziroma gorskem centru, kjer bi bila pomembna tudi poletna sezona, delovale le krožne kabinske žičnice in ne sedežnice. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo
Načrtovana je gradnja treh krožnih kabinskih žičnic, in sicer prve od Bohinjske Bistrice do Raven, druge od Raven do vrha Koble in tretje, ki bi predstavljala širitev do Slatnika. Za zdaj je zamišljeno, da bi v smučarskem oziroma gorskem centru, kjer bi bila pomembna tudi poletna sezona, delovale le krožne kabinske žičnice in ne sedežnice. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo

Pobudo za gradnjo krožnokabinskih žičniških naprav na območju nekdanjega smučišča Kobla je na ministrstvo za infrastrukturo podala družba 2864 Bohinj. Priložila je tudi lokacijske informacije, iz katerih izhaja, da je na parcelnih številkah, določenih v prvem členu danes sprejete uredbe, dovoljena gradnja žičniških naprav.

V skladu z zakonom, ki ureja žičniške naprave za prevoz ljudi, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo pridobiti koncesijo, še pred tem pa mora vlada sprejeti ustrezno uredbo.

"Projekt je živ in se počasi premika naprej"

V danes sprejeti uredbi o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici so navedene zemljiške parcelne številke oz. območje gradnje in pogoji, ki jih bo moral izpolnjevati prihodnji koncesionar, so v sporočilu po seji vlade pojasnili na ministrstvu.

Investitor sicer že ima koncesijo za obstoječo vlečnico Kozji hrbet, na katero se bodo navezovale nove krožne kabinske žičnice Badjura, Zois in Ceconi. Koncesija se bo podelila za obdobje 40 let.

Občina Bohinj je podjetju 2864 Bohinj, ki je v lasti proizvajalca žičniških naprav Leitnerja in njegovega zastopnika za območje Balkana, podelila koncesijo za vlečnico Kozji hrbet leta 2020. Predtem je namreč podjetje kupilo tudi vse naprave in objekte družbe Kobla ŽTG v stečaju.

Zagon Kozjega hrbta naj bi bil prvi korak k uresničitvi že vrsto let načrtovanega projekta smučarskega centra 2864, ki je po Mencingerjevem mnenju nujen za razvoj zimske turistične sezone v Bohinju. Potem ko je prejšnja koncesija za žičniške naprave na območju Koble in za smučarski center 2864 v času pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj že zapadla, bo nova koncesija omogočila nadaljevanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.