Med vaščani je veljalo, da če kdo kuha zamero do pokojnika, naj mu na tem mestu oprosti. Foto: Mestna občina Kranj
Med vaščani je veljalo, da če kdo kuha zamero do pokojnika, naj mu na tem mestu oprosti. Foto: Mestna občina Kranj

Na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta Praše 4 Mestna občina Kranj širi 570 metrov dolgo cestišče z enostranskim pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo. Projekt, ki je vreden 591.000 evrov in ga izvaja Gorenjska gradbena družba, d. d., pa je med drugim vključeval tudi prestavitev kapelice na novo lokacijo. Ta je bila nujna, saj kapelica stoji na območju razširitve ceste.

Kapelica je postavljena na koncu vasi Praše v smeri proti Medvodam. Foto: Mestna občina Kranj
Kapelica je postavljena na koncu vasi Praše v smeri proti Medvodam. Foto: Mestna občina Kranj

Tako je bilo treba prestaviti 150 let staro kapelico, ki je skupaj z ojačitvami, narejenimi prav za to prestavitev, tehtala več kot 60 ton. Gre za prvo tovrstno prestavljanje objekta v enem kosu na območju Mestne občine Kranj, zaradi zahtevnosti izvedbe pa so kapelico na to pripravljali približno en mesec. Vsa dela so potekala pod nadzorom statika in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prestavljanje kapelice si je na prizorišču ogledal tudi župan Matjaž Rakovec. "Obnova ceste lepo napreduje, sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili. Sem pa navdušen nad ogledom prestavljanja kapelice in kako elegantno so vsi v verigi izpeljali zahtevno nalogo. Prav je in tudi pomembno, da varujemo in ohranjamo kulturno dediščino v občini," je povedal.

Kapelica bo zasijala v svoji lepoti

Žena in lastnik kapelice Aleš Bohinc, predsednik KS-ja Mavčiče Marjan Tušar, župan MOK-a Matjaž Rakovec ter vodja projekta na MOK-u Boštjan Zavrl. Foto: Mestna občina Kranj
Žena in lastnik kapelice Aleš Bohinc, predsednik KS-ja Mavčiče Marjan Tušar, župan MOK-a Matjaž Rakovec ter vodja projekta na MOK-u Boštjan Zavrl. Foto: Mestna občina Kranj

Prestavljena kapelica, ki so jo postavili lastniki Jurjeve domačije, je posvečena Sveti družini. Slikar in freskant Matija Bradaška je bil tisti, ki je poskrbel za njeno prvotno poslikavo. Da je kapelica nastala v drugi polovici 19. stoletja, potrjuje prav njegovo avtorstvo poslikav. V register kulturne dediščine pa je vpisana od leta 2005. Medtem ko sta leto pozneje notranje freske obnovila zakonca Irena Jeras Dimovski in Boge Dimovski, se zunanje poslikave niso obnavljale.

"Skupaj s še eno kapelico na polju, križem ob cesti in Jurjevo kaščo bo oblikovala sklenjeno celoto nepremične kulturne dediščine, na kateri gradi svojo prepoznavnost Jurjeva domačija," je dejal Aleš Bohinc, lastnik kapelice, in se zahvalil predvsem Boštjanu Zavrlu z Mestne občine Kranj za potrpežljivost pri iskanju najboljših mogočih rešitev za vse.

Pri prestavljanju pomembna ohranitev spomeniške vrednote

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je na podlagi pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev prižgal zeleno luč za prestavitev kapelice, pri čemer je bilo pomembno, da se ohranijo njene estetske in materialne spomeniške vrednote. "Takšen način prestavitve v največji mogoči meri ohranja sam objekt. Z repliko, kopijo ali nadomeščanjem večje količine gradiva z novim ne bi ohranjali kulturne dediščine," je pojasnil konservator Matevž Remškar z zavoda.

Dela pri obnovi ceste med Bregom in Mavčičami naj bi bila končana še letos.

Zaradi širitve ceste prestavili kapelico