Pri projektu severnega dela tretje razvojne osi, to je od Šentruperta prek Velenja do Slovenj Gradca, je v teku več aktivnosti. Foto: BoBo
Pri projektu severnega dela tretje razvojne osi, to je od Šentruperta prek Velenja do Slovenj Gradca, je v teku več aktivnosti. Foto: BoBo
Minister Peter Gašperšič je dejal, da so vsi ključni roki na severnem delu tretje razvojne osi še ulovljivi. Foto: BoBo

Pri projektu severnega dela tretje razvojne osi, to je od Šentruperta prek Velenja do Slovenj Gradca, je v teku več aktivnosti, ki so večinoma skladne s časovnimi roki iz lani podpisanega protokola med Koroško in savinjsko-šaleško regijo ter državo.

Tako je med drugim v teku razpis za izbiro projektanta, pogodba z izbranim bo po načrtih družbe Dars predvidoma podpisana aprila letos, projektiranje pa naj bi bilo zaključeno jeseni 2019. Sledi pridobivanje gradbenih dovoljenj in začetek gradnje na prvih odsekih prav tako v jeseni 2019, je v izjavi za medije na Ravnah na Koroškem dejal minister Peter Gašperšič.

Medtem se bodo že letos spomladi začeli odkupi zemljišč in druge aktivnosti na terenu, po zdajšnjih načrtih pa bi lahko prvi avtomobili po hitri cesti od avtocestnega križa proti Koroški zapeljali v letu 2023.

Denar za zemljišča zagotovljen
Finančni viri za pridobivanje zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije so zagotovljeni, za izvedbo naložbe pa je po ministrovih besedah naloga družbe Dars, da zagotovi finančne vire z zadolževanjem. "Mi na strani države bomo poskrbeli za to, da bo družba Dars imela zadostne prilive," je dodal minister in pojasnil, da je vse predvideno v šestletnem operativnem načrtu, ki se pripravlja in bo predvidoma na vladi sprejet v roku enega meseca.

Glede nadaljnjih odsekov, to je od Slovenj Gradca naprej proti Dravogradu in nato v Mežiško dolino do mejnega prehoda Holmec na meji z Avstrijo, ki še ni umeščen v prostor, pa je v teku izdelava študije, ki bo opredelila potrebe tudi na podlagi širših družbenogospodarskih koristi, je dejal minister, ki prve rezultate študije pričakuje aprila letos.

"Računamo, da bodo izkoriščene in uporabljene vse informacije in vsa dokumentacija, ki je bila že doslej pripravljena, ker je bilo veliko stvari že pripravljenih," je glede študije za nadaljnje odseke severnega dela tretje razvojne osi dejal predsednik odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško in župan Občine Prevalje Matic Tasič.

V Mladinski iniciativi zadovoljni
Koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik, ki se je poleg nekaterih koroških županov in poslancev sestal z ministrom Gašperšičem in njegovimi sodelavci, je z razvojem dogodkov zadovoljen. "Lahko rečem, da smo ogreti na dobro delovno temperaturo," je dejal v izjavi za medije. Ob tem je poudaril, da bodo člani pobude še naprej spremljali uresničevanje lani podpisanega protokola.

Tako letos pričakuje odkup glavnine zemljišč na trasi predvidene hitre ceste od avtoceste do Slovenj Gradca, hkrati pričakuje, da bo s študijo glede nadaljnjih odsekov "jasno začrtano, da se med Slovenj Gradcem in Dravogradom zgradi štiripasovna hitra cesta, ter da se na odseku od Otiškega Vrha do Holmca umesti vsaj nova dvopasovna hitra cesta oz. cesta, rezervirana za motorna vozila".

Začela se bo gradnja tretje razvojne osi
Začela se bo gradnja tretje razvojne osi