Na Koroškem so v 12 letih v regijsko štipendijsko shemo vključili kar 660 mladih. Foto: BoBo
Na Koroškem so v 12 letih v regijsko štipendijsko shemo vključili kar 660 mladih. Foto: BoBo
false
Polovico sredstev prispeva država, drugo polovico pa delodajalci. Foto: AP

Regijska štipendijska shema je razvojno naravnan instrument in se izvaja v vseh 12 statističnih regijah po Sloveniji. Zastavljen je tako, da gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, po katerih so delodajalci izkazali potrebe. Kot navajajo na Regionalni razvojni agenciji (RRA) Koroška, shema pozitivno vpliva na razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva ter posledično na skladnejši razvoj regij, razvojni učinki instrumenta pa so prepoznani na državni ravni.

RRA Koroška je eden od 12 izvajalcev sheme, ki mu je ministrstvo za delo podelilo javno pooblastilo za izvajanje operacije oz. instrumenta do 31. decembra 2022. Za Koroško je ministrstvo za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem zagotovilo okoli 1,8 milijona evrov sredstev za obdobje 2016-2022, v shemo pa se bo v tem obdobju predvidoma vključilo 435 dijakov in študentov.

Potem ko je bilo podeljevanje kadrovskih štipendij iz regijskih štipendijskih shem v šolskem oz. študijskem letu 2015/2016 zaradi več razlogov prekinjeno, so junija letos po ureditvi vseh pravnih podlag izvajalci štipendijskih shem lahko začeli za nazaj urejati formalne postopke za šolsko leto 2016/2017.

Kadrovske štipendije
Kot so še pojasnili na RRA-ju Koroška, so namreč delodajalci s kadrovskimi štipendisti lahko že predhodno na začetku šolskega leta 2016/2017 sklenili pogodbe o kadrovskem štipendiranju in so jim tudi začeli izplačevati štipendije, vendar pa bodo sofinanciranje za izplačane štipendije prejeli v letu 2017 po izvedenih vseh postopkih. Tako so na Koroškem v avgustu in septembru letos izdali pozitivne odločbe in podpisane pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij s 44 delodajalci za 115 kadrovskih štipendistov, in sicer za šolsko leto 2016/17.

Hkrati je trenutno objavljen tudi javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem oz. študijskem letu 2017/2018, zanimanje za možnost sofinanciranja kadrovskih štipendij pa je na Koroškem veliko, je pojasnila Jasmina Pungartnik z RRA-ja Koroška. Napovedala je, da bodo javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za pravkar začeto šolsko leto objavili oktobra. Ne glede na to lahko delodajalci štipendije začnejo izplačevati že z oktobrom za mesec september, pozneje pa lahko po končanih postopkih dobijo povrnjen delež sofinanciranja.

Pol država, pol delodajalci
Delodajalci v instrumentu prispevajo polovico sredstev za štipendije, preostalo polovico dodata država oz. ministrstvo za delo in Evropski socialni sklad.

Kot omenjeno, je ministrstvo za delo za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem na Koroškem zagotovilo okoli 1,8 milijona evrov sredstev za obdobje 2016-2022. Od tega bo RRA Koroška že letos namenil okoli 230.000 evrov za sofinanciranje štipendij, ki so jih sicer delodajalci zaradi zamika postopkov sami v celoti izplačevali v šolskem letu 2016/2017. Za šolsko leto 2017/2018 pa na RRA-ju računajo, da bodo namenili okoli 350.000 evrov zaradi dodatno vključenih novih štipendistov.

V instrument regijska štipendijska shema Koroška so od leta 2005 vključili že več kot 660 mladih v sodelovanju z več kot 200 koroškimi delodajalci. Ob tem Pungartnikova poudarja, da je cilj izvajanja koroške regijske štipendijske sheme zaposlitev kadrovskega štipendista pri delodajalcu na Koroškem.