Prihodnje leto bo program obiskovalo sedem dijakov, pet med njimi jih prihaja iz Hrvaške. Foto: ŠCRS
Prihodnje leto bo program obiskovalo sedem dijakov, pet med njimi jih prihaja iz Hrvaške. Foto: ŠCRS
false
Stabilizacija razmer v steklarni je pomemben dejavnik tudi pri vpisu, saj pomeni pomemben znak mladim, da jih po končani šoli čaka delovno mesto. Foto: ŠCRS
false
Potreba po steklarskih poklicih je še vedno velika, poudarja ravnateljica srednje šole. Foto: ŠCRS

Zdajšnje večje zanimanje je tudi posledica stabilizacije razmer v slatinski steklarni, ki bo vsem dijakom zagotovila kadrovske štipendije. Slatinski šolski center, ki izobražuje še gimnazijce in kot edini v Sloveniji tudi optike, se je z upadom vpisa v program tehnik steklarstva bojeval že več let, zadnji dijakinji sta šolanje končali lani, letos vpisanih ni bilo.

"Programa letos nismo izvajali, saj je interes izrazil le en dijak, zdaj pa nas veseli, da imamo po petih letih spet vpis v program tehnik steklarstva, v katerega se je prijavilo sedem dijakov. V preteklosti očitno ni bilo zaupanja v ta poklic, saj če se nekdo boji, da službe ne bo dobil ali pa da bo ta negotova, potem mladega človeka težko prepričaš o vpisu v program", vzroke za upad zanimanja pojasnjuje ravnateljica Dubravka Berc Prah, ki obenem poudarja, da je potreba po steklarskih poklicih še vedno velika.

Pomemben dejavnik tudi urejene razmere v steklarni
Pomemben dejavnik, ki je prav tako vplival na vnovičen vpis v program steklarstva, je stabilizacija razmer v slatinski steklarni. "To, da se je pri največjem zaposlovalcu v tej regiji uredila lastniška struktura, je izjemno pomembno. S stabilizacijo razmer v podjetju se tudi počasi vrača ugled temu poklicu in s tem tudi vera, da je tukaj prihodnost. Obenem steklarna ponuja kadrovske štipendije za to področje, kar je prav gotovo pomembna informacija za starše," pove Berc Prahova in opozori na to, da bodo vsi dijaki prvega letnika v programu tehnik steklarstva (z izjemo enega, kjer imajo domačo steklarsko delavnico) prejeli kadrovsko štipendijo.

To tudi pomeni, da gre za poklic, ki ima pomembno prednost v tem, da težav za zaposlitvijo praktično ni. "Dve dijakinji, ki sta šolanje končali v lanskem šolskem letu, sta danes že zaposleni. In tudi če boste pobrskali po evidencah Zavoda za zaposlovanje, boste ugotovili, da tam ni kadrov s to izobrazbo, ki bi ostali brezposelni," še druge prednosti poklica navaja Dubravka Berc Prah.

Vse omenjene prednosti tega poklica pa za zdaj očitno bolj prepoznajo v sosednji Hrvaški. Kar pet vpisanih otrok namreč prihaja iz sosednje države.