Skladno z novim finančnim načrtom bolnišnica pripravlja še novelacijo sanacijskega programa za letos, ki ga bo svet zavoda predvidoma potrjeval na korespondenčni seji. Foto: Televizija Slovenija

Svet Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je popravljen finančni načrt za letos potrdil na torkovi seji, zdaj ga mora potrditi še ministrstvo za zdravje, je povedal direktor bolnišnice Janez Lavre. Popravljeni finančni načrt koroške bolnišnice za letos tako predvideva za 48,6 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Uravnoteženo poslovanje bo bolnišnica, ki je še pred mesecem dni za letos načrtovala 293.000 evrov primanjkljaja, dosegla z nekoliko povečanimi prihodki pri programih, kjer še ima proste zmogljivosti.

Tako po novem načrtuje več operacij krčnih žil, povečano dejavnost ginekološkega dispanzerja in 15 operacij raka prostate več. Sprva predvideni primanjkljaj bo odpravila tudi z dodatnim obvladovanjem stroškov, je še povedal Lavre.

Bolnišnici se letos obeta tudi več prihodkov pri delovanju urgentnega centra, saj bo po novem dobila priznan in plačan ves program triaže, kar pomeni, da bo triažo lahko izvajala vse dni v tednu 24 ur na dan. Doslej je bolnišnica imela plačanega le 0,75 programa, je povedal Lavre.

Dodatno delovno mesto za družinskega zdravnika

Skladno z zadnjimi dogovori z ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstvenimi ustanovami na Koroškem pa se bo v urgentnem centru poleg obstoječega uredilo še eno dodatno delovno mesto za družinskega zdravnika, kamor se bodo po napovedih vključevali tudi drugi družinski zdravniki s Koroškega, ne le zdravniki Zdravstvenega doma Slovenj Gradec, ki so zaradi preobremenjenosti za 1. maj napovedali odpoved soglasja za nadurno delo. Ker pa so tik pred tem vpleteni dosegli omenjeni dogovor, je del zdravnikov ZD Slovenj Gradec za en mesec preklical že podano odpoved soglasja za nadurno del. Tako je pričakovati, da bi lahko nov dogovor, katerega podrobnosti vpleteni še usklajujejo, začel veljati 1. junija letos.