Park Tivoli. Foto: BoBo
Park Tivoli. Foto: BoBo

V obrazložitvi so v oddelku Mestne občine Ljubljana za varstvo okolja zapisali, da je razlog za pripravo predloga sprememb odloka v obstoju naravne dediščine, ki je na območju krajinskega parka in jo je treba varovati skladno z ustavnimi in zakonskimi določbami.

"Narava v krajinskem parku je izjemna, zato je treba zagotoviti pravo ravnovesje med varovanjem in dejavnostmi, da jo bomo ohranili tudi našim zanamcem," so zapisali. V ta namen želijo opredeliti prireditvene prostore, kjer bi bila, ob upoštevanju varstvenih ciljev in varstvenega režima, izvedba prireditev dopustna, ter tako "preprečiti izvajanje prireditev stihijsko oziroma na območjih, na katerih bi tovrstne dejavnosti lahko ogrozile ugodno stanje živalskih in rastlinskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot".

Pet lokacij predstavlja le 1,5 odstotka površine parka

"Izvajanje prireditev želimo tako omejiti zgolj na pet lokacij v skupni površini 6,7 hektarja, kar predstavlja 1,5 odstotka celotne površine krajinskega parka," pojasnjujejo na občini.

Sorodna novica Zavod o Magnificovem koncertu: Zelenica bi bila uničena, sploh ob slabem vremenu

Dodajajo, da so pri načrtovanju predlaganih lokacij za izvajanje prireditev upoštevali tudi pomen tradicionalnih prireditev na območju krajinskega parka, kot so praznovanje 1. maja – praznika dela, podelitev nagrade kresnik, tek za ženske, Taborniški feštival. "Te prireditve so postale del kolektivne zavesti prebivalcev in obiskovalcev mesta Ljubljane in kot takšne vplivajo ne samo na identiteto krajinskega parka, temveč tudi na identiteto mesta Ljubljane," menijo pripravljavci spremembe odloka.

Do zdaj v krajinskem parku ni bilo dovoljeno organizirati javnih prireditev, ki bi lahko ogrozile ugodno stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih vrednot brez predhodnega soglasja zavoda za varstvo narave. Po predlogu pa v krajinskem parku ne bo dovoljeno organizirati prireditev, razen na lokacijah: vrh Rožnika, območje rekreacijskega centra Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Za prireditve na teh lokacijah tako ne bo več potrebno soglasje zavoda.

Če bo mestni svet predlog spremenjenega odloka potrdil, bo začel veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

Župan Janković napovedal spremembo

Spremembo odloka je na torkovi novinarski konferenci napovedal ljubljanski župan Zoran Janković, potem ko zavod za varstvo narave ni podal soglasja za izvedbo študentske prireditve na Rožniku in za koncert glasbenika Magnifica v Tivoliju.

Zoran Janković. Foto: BoBo
Zoran Janković. Foto: BoBo

Na zavodu za varstvo narave so v sicer ponovljenem postopku znova zavrnili izdajo soglasja za koncert Magnifica v Tivoliju. Presodili so, da ustrezna tehnična rešitev, ki bi omilila vpliv dogodka na sprejemljivo raven, ne obstaja. Postopek še ni končan.

O Jankovićevi napovedi spremembe odloka pa je direktor zavoda Teo Hrvoje Oršanič na četrtkovi novinarski konferenci povedal, da mora vsaka sprememba odloka skozi določen postopek ter da ni vse v domeni župana in mestnega sveta, ampak tudi drugih institucij, ki se morajo do spremembe opredeliti.

Ravnanje zavoda za varstvo narave so v odzivu na županove besede pozdravili Mladi za podnebno pravičnost skupaj z uporabnicami parka Tivoli in podpisniki stališča do nesprejemljivosti izvajanja množičnih dogodkov v parku. Ob tem so izrazili zgroženost glede poskusov podrejanja stroke in namer ljubljanskega župana po spremembah odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Opozorili so, da bi za spremembo odloka moral sprva podati strokovne smernice zavod za varstvo narave, ki tega ni storil, ter da predlagani ukrep izločitve strokovne institucije ni v skladu z zakonom o ohranjanju narave.
Magnificov veliki jubilejni koncert ob 30-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja je sicer napovedan za 31. avgust.