Izjava za javnost na Trgu republike pred parlamentom. Foto: Facebook Inštitut 8. marec
Izjava za javnost na Trgu republike pred parlamentom. Foto: Facebook Inštitut 8. marec
Sorodna novica Janković glede kanala C0: Kineta ne potrebuje presoje vplivov na okolje

Kanal C0 ne bil smel biti predmet nabiranja političnih točk, je izjavi za javnost poudarila Tija Jakič z Inštituta 8. marec. Kot je pojasnila, gre za kompleksno temo, problematika kanala C0 pa je po mnenju inštituta simptom slabe zakonodaje in državnih institucij, "za kar so odgovorne vsaj vlade Mira Cerarja, Janeza Janše in Marjana Šarca".

Po pojasnilih Zlatka Djokića z inštituta projekte, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ureja uredba o posegih v okolje. Med te projekte pa ne spada kanal C0, ki poteka prek vodonosnega območja in je daljši od dveh kilometrov. "Takšni projekti potrebujejo presojo vplivov na okolje zgolj, če tako določi agencija za okolje," je dejal.

Arso leta 2016 odločil, da presoja vplivov na okolje ni potrebna

Kot so izpostavili na inštitutu, se je ta neustrezna ureditev prevedla v ključno napako državnih institucij, ki se je zgodila leta 2016. Agencija RS za okolje (Arso) je namreč izdala mnenje, da za projekt ni potrebna presoja vpliva na okolje. Mestna občina Ljubljana je tako pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki velja še danes.

Foto: Facebook Inštitut 8. marec
Foto: Facebook Inštitut 8. marec

Zaplet zaradi dodatne zaščitne kinete

Kanal bi bil zgrajen že leta 2020, če se ne bi občina odločila, da okoli kanala zgradi še zaščitno betonsko kineto. Šele po tej spremembi načrta projekta je Arso leta 2020 podal zahtevo, da mora občina za ta spremenjeni način del gradnje pridobiti presojo vpliva na okolje.

"Arso je tako podal dve različni mnenji, občina pa se s to odločitvijo ni strinjala, zato jo izpodbija na upravnem sodišču, kjer postopek še vedno traja. Poleg postopka na sodišču še vedno poteka postopek pridobivanja presoje vplivov na okolje, ki ga je Arso zahteval 2020," so poudarili v inštitutu.

V slovenski okoljevarstveni zakonodaji je, kot so dodali, zapisano načelo previdnosti. "Skrbi nas, da pri projektu kanala C0 načelo previdnosti ni bilo upoštevano. Povezovalni kanal, ki bo več območij Ljubljane, pa tudi občini Medvode in Vodice povezal s čistilno napravo Brod, namreč v delu poteka tudi po vodovarstvenem območju Ljubljansko polje. V primeru nesreče ali potresa lahko pride do izliva kanalizacije na območje, s katerega v Ljubljani pridobivamo pitno vodo, kar bi ogrozilo pitno vodo na območju Ljubljane," je povedala Mojca Lukan z inštituta.

Poziv k ustavitvi del

Direktorica Nika Kovač je v imenu inštituta občino pozvala, naj dela do konca presoje vplivov na okolje ustavi. Vlado pa, da spremeni uredbo tako, da bo presoja vplivov na okolje za posege na vodovarstvenem območju obvezna, in na ta način prepreči podobne situacije.

Vlado pozivajo tudi, naj predlaga spremembe zakona o varstvu okolja, ki bodo jasno določale postopke v primerih, kot je C0, kjer projekt sprva ni potreboval presoje vpliva na okolje, po spremenjenem načrtu pa so ga zahtevali, in določi, da se mora gradnja v takih primerih do konca postopka ustaviti.