Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ljubljanski mestni svet je v ponedeljek potrdil namero reorganizacije javnih vrtcev v MOL-u kljub številnim pomislekom in opozorilom strokovne javnosti pred in opozicijskih svetnikov med sejo. Na današnji redni novinarski konferenci je vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana (MOL) Marija Fabčič dejala, da želi predvsem pomiriti sodelavce v vrtcih in starše vrtčevskih otrok. Najprej je zavrnila pomislek o vpisu in premeščanju otrok med enotami. "Otroci bodo še naprej šli v vrtec, ki ga bodo izbrali starši," je povedala in dodala, da ne želijo dodatno povečati prometa po Ljubljani ali komur koli nagajati. Zagotovila je tudi, da ne bodo zapirali posameznih lokacij vrtcev, zaradi manjšega vpisa pa že zdaj zapirajo oddelke.

Vloga staršev v novem zavodu in strokovna avtonomija

Sorodna novica Ljubljanski mestni svet podprl namero združitve javnih vrtcev

Zavrnila je tudi očitek o zmanjševanju vloge staršev v novem zavodu. "Starši ne bodo imeli nič manjše vloge v svojem vrtcu, kot so jo imeli do zdaj. Predvideno je, da bo v vseh 23 organizacijskih enotah vrtcev deloval svet staršev, ki bo sestavljen iz predstavnika vsakega oddelka," je povedala. Ob tem pa bodo ustanovili aktiv sveta staršev, v katerega bodo vključeni predsedniki svetov staršev vseh 23 organizacijskih enot. "To bo še ena nadgradnja, kajti tako bodo tudi starši imeli pregled nad stanjem, kako je drugje," je dodala.

Nekateri svetniki so opozorili tudi na zmanjšano strokovno avtonomijo vrtcev in ravnateljev, s čimer se Fabčič ne strinja. Trdi, da bodo vsi ravnatelji ostali v svojih vrtcih in jih vodili. Dodala je, da bi si na občini sicer želeli tudi, da bi jih lahko še naprej imenovali ravnatelji, po novem bodo namreč pedagoški vodje enote, a zakonodaja tega ne omogoča. Ravnatelji bodo še naprej vodili dejavnost vzgoje in izobraževanja, pomagali pa jim bodo dodatni timi na ravni centra.

Premeščanje zaposlenih

Na vprašanje o premeščanju zaposlenih znotraj novega centra pa je odgovorila, da bodo za kadrovske zadeve skrbeli zdajšnji ravnatelji. "To bo velika skrb ravnateljev, da zelo pazljivo delajo s sodelavci," je povedala. Do premeščanja sicer že zdaj prihaja v poletnem in prazničnem času. Navedla pa je primer spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami, ki jih bodo za zagotovitev pravice otroka lažje premestili iz enega vrtca v drugega.

Opozicijski svetniki so na seji omenili tudi slabo obveščenost zaposlenih v vrtcih o reorganizaciji. Fabčič je dejala, da sta po odločitvi o začetku postopka dve članici komisije obiskali vseh 23 vrtcev, se sestali z ravnatelji, ožjimi sodelavci in zaposlenimi v administrativno-računovodskih službah, ki se bodo tudi fizično preselili v prostore centra. "Po pogovorih z njimi ni bilo čutiti, da bi imeli še kakršne koli zadržke, strah ali nezadovoljstvo z načrtovano reorganizacijo," je povedala.

Fabčič si bo kot članica komisije za spremembo zakona o vrtcih na ravni ministrstva za vzgojo in izobraževanje tudi prizadevala za spremembo zakonodaje, ki bi omogočala reorganizacijo vrtcev po ljubljanskem modelu.

Komentirala je tudi odgovor ministrstva, ki ga na MOL-u sicer niso prejeli, da zakonodaja takega združevanja ne omogoča. "Mi smo prepričani, da vsa zakonodaja, ki smo jo tudi našteli, da to omogoča že zdaj." Svetniki so na seji izrazili tudi pomislek o združevanju vseh vrtcev, če bi lahko združili samo poslovodske službe, kot je pri javnem holdingu. "Dejansko bi bil holdinški sistem verjetno najboljši, ampak tega zakonodaja dejansko ne omogoča," je še povedala Fabčič.

Strokovnjaki proti združevanju ljubljanskih vrtcev

Podžupan Aleš Čerin, ki je ponedeljkovo sejo tudi vodil, je pojasnil, da je župan Zoran Janković v začetku leta imenoval petčlansko komisijo, da pripravi iztočnice za reorganizacijo. V skupino je po Čerinovih besedah imenoval ravnateljice Vrtca Galjevica Barbaro Novinec, Vrtca Trnovo Suzano Antič in Vrtca Pedenjped Marjano Zupančič, podžupana Boštjana Koritnika in Aleša Čerina ter glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirja Štruklja.

Predvidoma bodo zdaj, ko je sklep o nameri reorganizacije sprejet, odprli javno razpravo, ki bo trajala najmanj do konca januarja. V tem času pričakujejo tudi več sestankov s predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Po sprejemu ustanovitvenega akta, ki ga bo mestni svet potrjeval predvidoma spomladi, naj bi zavod dejavnost začel 1. septembra 2024, 1. januarja 2025 pa naj bi k njemu pripojili 23 sedanjih javnih vrtcev.