Foto: BoBo
Foto: BoBo

S torkom so se do konca leta zaprla vsa vrata ambulant družinske medicine v ZD-ju Ljubljana, enota Polje. Tri zdravnice družinske medicine so na bolniškem dopustu, štiri so od poletja dale odpoved, ena se je upokojila.

Tudi v ZD Fužine se sicer soočajo s kadrovskimi težavami, tam trenutno manjka šest družinskih zdravnikov. Pomanjkanje zdravnikov rešujejo z nadurnim delom zdravnikov iz ZD Moste, kjer trenutno nimajo kadrovskih težav, ter s specialisti družinske medicine, specializanti in sobnimi zdravniki. Pomagajo jim tudi študenti petega in šestega letnika medicine in zdravniki, ki pri njih niso zaposleni, ampak delajo po pogodbenih razmerjih. Med njimi ena upokojena zdravnica, druga upokojena zdravnica pa naj bi kmalu začela delati.

V ZD Fužine so iz ZD Polje preusmerili le zdravstveno varstvo odraslih, vse ostale dejavnosti, kot so pediatrija, šolska ambulanta, zobozdravstvo, patronaža, pa nespremenjeno potekajo v ZD Polje, pa je pojasnila strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič.

Poudarila je, da je ukrep začasen, načrtujejo da bo preusmeritev trajala do konca decembra. "V enoti Polje se namreč ob siceršnjem pomanjkanju zdravnikov zaradi upokojitev in odhodov trenutno dodatno soočamo še z nenadnimi odsotnostmi zaradi bolezni, kar terja prilagoditev delovnih procesov na način, da lahko čim bolje skrbimo za naše paciente," je povedala.

Ob tem je opozorila, da je vsak kadrovsko podhranjen sistem ranljiv. "V kolikor ne bodo realizirane sistemske rešitve, ki bodo pripeljale do kadrovskih okrepitev, predvsem do povečanja števila družinskih zdravnikov, in rešitev, ki bodo administrativno razbremenjevale, smo lahko resnično zaskrbljeni," meni.

Ministru za zdravje Danijelu Bečiču Loredanu in generalni direktorici ZD Ljubljana Antoniji Poplas Susič so že podali nekaj sistemskih predlogov. Stegne Ignjatovičeva je kot primer navedla, da bi zdravniki po končanem strokovnem izpitu kot obvezni del sekundariata opravljali 6 do 12 mesečno kroženje. "Ne gre tudi brez sistemskih, administrativnih razbremenitev, ki smo jih tudi predlagali, in se tičejo tako staleža, administrativnih zadev, kot so napotnice in recepti," je dejala.

Na velik kadrovski primanjkljaj je opozoril tudi predstojnik enote Moste-Polje Igor Krunić. "Odločitev smo žal morali sprejeti zelo hitro, ker so kadrovski primanjkljaji, tudi zaradi večjega števila bolniških odsotnosti, tako hudi in veliki," je povedal. Dve zdravnici, ki bi se morali vrniti, sta namreč podaljšali bolniško odsotnost. Preusmeritev na Fužine je bila logistične narave, saj imajo tam več prostorov, prostori pa so večji, je povedal Krunić. Meni, da bodo delo lažje organizirali, ker imajo na eni lokaciji združene zdravnike iz treh enot. "Tudi zaradi tega, ker nam pri delu poleg specialistov družinske medicine pomagajo specializanti, ki pa brez nadzora specialistov ne morejo delati, in sobni zdravniki," je povedal.

Sorodna novica Zaradi pomanjkanja kadra ZD Polje zdravstveno varstvo odraslih seli v ZD Fužine

Kako bo poskrbljeno za paciente?

"Imamo zagotovljeno telefonsko triažo pacientov, odprte imamo skupne elektronske naslove, na katere so preusmerjeni vsi maili, na katere so se pacienti naročali svojim zdravnikom, k tistim, ki so trenutno odsotni. Na triažni točki v ZD-ju Polje delajo srednje medicinske sestre, ki imajo na razpolago neposreden telefonski kontakt z osebjem v ZD-ju Fužine," je pojasnil Krunić. Organizirane so tudi administrativna ambulanta, ambulanta za akutne zadeve in ambulanta za kronična stanja. "Situacija pa je res zelo zahtevna," je opozoril Krunič.

Ob tem bolnike prosi za solidarnost z drugimi bolniki, vsi pa bodo obravnavani, je obljubil Krunić.

ZD Ljubljana letos zapustilo 23 zdravnikov

Strokovna direktorica je dejala, da je iz ZD Ljubljana letos skupno odšlo 23 zdravnikov. "Razlog je večinoma obremenitev, preobremenitev, velikokrat delajo dodatno, nadomeščajo ob kadrovskih izpadih," je naštela in dodala, da odhajajo v manjše zdravstvene domove, kjer lahko sprejmejo manjšo glavarino ali manj dežurajo. Zaposlili pa so 12 specialistov družinske medicine in vsaj 14 sobnih zdravnikov.

Vodja zdravstvenega varstva enote Moste-Polje in zdravnica Branka Kante Sotošek pa je dodala, da zdravniki ne odhajajo le v druge ambulante izven Ljubljane, ampak tudi "ven iz klinične medicine, kar pomeni, da je primarna raven dejansko grozljivo obremenjena".

Krunić pa je dejal, da je vseh osem zdravnic v ZD Polje glavarinske količnike presegalo za od 20 do 80 odstotkov. "To so zelo, zelo hude obremenitve. Imamo zdravnico, ki dela, ima 33 let delovne dobe in smo jo v ponedeljek poklicali nazaj z dopusta, da je lahko specialistka," je povedal. Opozoril je, da so se v zalo kratkem času dobro organizirali, a tega ne bodo zdržali na dolgi rok.

Pomanjkanje družinskih zdravnikov