Foto: BoBo
Foto: BoBo

Občinski javni stanovanjski sklad bi lahko kot lastnik zemljišč na tem območju zgradil štiri večstanovanjske bloke, v katerih bi bilo skupaj 88 neprofitnih najemnih stanovanj.

Sosesko Zvezna Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana načrtuje vzdolž Flajšmanove ulice od novogradnje pri križišču s Šmartinsko cesto do križišča s Kavčičevo cesto.

Vodja mestnega oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek je dejal, da je glavna ideja ta, da bi se na območju nadaljevala sorazmerno gosta stanovanjska gradnja, ostal pa bi tudi večji park.

Poudaril je, da bo občina dokument javno razgrnila takoj, ko bo to mogoče. Na občini upajo, da bo predlog prostorskega načrta lahko sprejet prihodnje leto.

Glede na osnutek prostorskega načrta je gradnji večstanovanjskih stavb namenjenih slabih 5500 kvadratnih metrov, nekaj več kot 4000 kvadratnih metrov pa bo namenjenih ureditvi parka za javno rabo.

Parkini prostori za stanovalce soseske bodo urejeni v skupni podzemni garaži. Vhod v kletno etažo pa bo skupen in bo urejen iz Flajšmanove ulice.

Rebalans finančnega načrta

Mestni svetniki so potrdili tudi rebalans finančnega načrta občinskega javnega stanovanjskega sklada. Kot je dejal njegov direktor Sašo Rink, gre predvsem za uskladitev postavk sklada z mestnim proračunom.

Prihodki se zmanjšujejo na 18,4 milijona evrov, odhodki pa na 24,6 milijona evrov, skladno s tem se presežek odhodkov nad prihodki zmanjšuje za dva milijona, na 6,1 milijona evrov, je dejal.

Prav tako so svetniki danes s spremembami občinskega statuta in poslovnika določili pravila izvedbe sej na daljavo. Te bi lahko med drugim izvedli v primeru izrednih okoliščin, ko z odločitvami ni mogoče odlašati, seja z osebno navzočnostjo mestnih svetnikov pa bi povzročala tveganje za njihovo zdravje in varnost.

Seje na daljavo

Pravne podlage za izvedbo sej občinskih svetov na daljavo je vlada sprejela v sklopu zakonskega svežnja ukrepov za omilitev posledic novega koronavirusa. Vsak svetnik bo moral v času seje na daljavo med drugim zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka.

V primerjavi z običajno sejo na sejah na daljavo svetniki ne bodo imeli na voljo tipk, s katerimi v sejni dvorani mestne hiše potrdijo svojo prisotnost in glasujejo za ali proti. Na sejah na daljavo bo predsedujoči navzočnost oziroma sklepčnost ugotavljal s pomočjo tehnologije, če bo to mogoče, sicer pa s poimenskim klicanjem svetnikov, ki se bodo morali zvočno in slikovno identificirati.

Vodja svetniškega kluba NSi-ja Mojca Sojar je spremembe pozdravila in izrazila upanje, da bo prihodnja seja potekala na daljavo, saj epidemiološke razmere v državi po njeni oceni še ne bodo dopuščale, da bi toliko svetnikov sedelo v sicer veliki dvorani v mestni hiši.