Postojna: na podeželju je javni promet pomanjkljivo urejen

Rešitev za prevoze starejših smo v naši državi že našli, kaj pa za mlade? Vedno več družin se izseljuje iz mest na podeželje, kjer javnega prevoza skorajda ni. Oziroma je tako siromašen, da si je z njim težko pomagati. Mladi so tako popolnoma odvisni od svojih staršev, ki jih razvažajo na popoldanske aktivnosti. Tisti redki avtobusi, ki so, pa vozijo prazni.

Koordinatorica projekta na Občini Postojna Maja Piškur opiše stanje pri njih: "V Postojni delujeta dve liniji avtobusa, ki pokrivata izključno mestno jedro, zaledje je pa trenutno zelo slabo povezano s centrom." Ker pa na občini nimajo dovolj denarja, da bi organizirali prevoz do vasi, so se odločili pristopiti k mednarodnemu projektu, kjer bodo pridobili 250.000 evrov, s katerimi bodo izvedli pilotni projekt prevozov na klic: "S tem projektom želimo testirati javni potniški promet, ki bi bil na eni strani finančno vzdržen, po drugi strani pa pokrival vse prebivalce občine Postojna."

Ministrstvo: treba je najti racionalno rešitev

Nekatere slovenske občine so take prevoze že preizkusile in ugotovile, da bi potrebovale finančno pomoč države. Ta letos preizkuša prevoze na klic za gibalno ovirane, pove Matjaž Vrčko z ministrstva za okolje, podnebje in energijo: "Ko bomo pridobili izkušnje, bomo to aktivnost, to vrsto prevoza širili tudi na druga območja in tudi za druge skupine ljudi, starejše, otroke, ampak treba je pa pripraviti en dober koncept, kako tovrstne prevoze zagnati, da bo racionalen in tudi stroškovno učinkovit."

Prazni avtobusi, ki se vozijo po podeželju, racionalni zagotovo niso in bi jih bilo verjetno bolje zamenjati z manjšimi vozili, ki bi prebivalce prevažala glede na njihove potrebe, in ne na vozni red.

Na sredozemskem območju živi štirideset milijonov ljudi na podeželju. K projektu iskanja trajnostne mobilnosti zanje so se priključile tudi Francija, Španija, Portugalska, Italija in Grčija.