Na nezdružljivost obeh funkcij je KPK vse tri župane opozoril že novembra lani. Ob tem so bili župani pozvani, naj nezdružljivost odpravijo v roku treh mesecev. Foto: BoBo
Na nezdružljivost obeh funkcij je KPK vse tri župane opozoril že novembra lani. Ob tem so bili župani pozvani, naj nezdružljivost odpravijo v roku treh mesecev. Foto: BoBo

Vrhniški župan Daniel Cukjati po navedbah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) opravlja še funkcijo člana skupščine in predsednika skupščine javnega podjetja KPV, župan občine Borovnica Bojan Čebela in župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik pa sta člana skupščine javnega podjetja KPV.

Komisija je postopek začela v letu 2020 na podlagi prijave o neskladnosti odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega Komunalnega podjetja Vrhnika z zakonodajo. V postopku je komisija ugotovila, da župani občin ustanoviteljic – Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer – opravljajo tudi funkcije v organu javnega podjetja, ki so nezdružljive z župansko funkcijo.

"Iz pristojnosti, ki jih ima skupščina KPV-ja po odloku, namreč izhaja, da opravlja tudi upravljavske funkcije, in ne zgolj ustanoviteljskih. Prepoved članstva oziroma opravljanja dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom," poudarjajo na KPK-ju.

Župani v enem letu niso odpravili nezdružljivosti

Na nezdružljivost obeh funkcij je KPK vse tri župane opozoril že novembra lani. Ob tem so bili župani pozvani, naj nezdružljivost odpravijo v roku treh mesecev. Hkrati je občinskim svetom vseh treh občin priporočil, da uskladijo odlok o ustanovitvi javnega podjetja z veljavno zakonodajo.

Župani kljub pozivu v skoraj letu dni niso odpravili nezdružljivosti funkcij, zato KPK zdaj v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije javnost obvešča o nezdružljivosti funkcij omenjenih treh županov. Prav tako občinski sveti niso spremenili odloka o ustanovitvi javnega podjetja, ki tako ostaja neskladen z zakonodajo, pojasnjuje KPK.

Izgovor, da župani nimajo druge možnosti, po oceni KPK-ja nesprejemljiv

"Dolžno ravnanje poklicnih županov je, da upoštevajo zakone in delujejo skladno z določili zakona in ustave ter da s svojim delovanjem – v konkretnem primeru s tem, ko ne odpravijo nezdružljivosti funkcij – ne poglabljajo nezaupanja v delovanje občine," poudarjajo na KPK-ju. Ob tem dodajajo, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti usklajeni tako z ustavo kot tudi z zakoni.

Župani bi morali po oceni KPK-ja dejavneje pristopiti k uskladitvi odloka z zakonom in proaktivno delovati s ciljem čimprejšnje odprave nezdružljivosti, tudi tako, da se ne udeležujejo več sej skupščine, občinski sveti pa za člane skupščine začasno imenujejo druge ljudi. Izgovor, da odlok določa, da so člani skupščine župani, in da do sprememb župani nimajo druge možnosti kot opravljati tudi članstvo v skupščini, je po mnenju komisije nesprejemljiv.

Zaradi zaznanih neskladij občinskih odlokov z zakonodajo v tem in drugih primerih je komisija o tej praksi, katere posledica je nezdružljivost funkcij posameznih funkcionarjev, seznanila pristojno ministrstvo za javno upravo. Prav tako je pozvala občine, naj preverijo že sprejete odloke o ustanovitvah javnih podjetij, pri čemer naj bodo pozorne na upoštevanje in skladnost odlokov z določbami omenjenega zakona ter na celotno preostalo relevantno zakonodajo.