Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona
Foto: Televizija Slovenija, zajem zaslona

Na Osnovni šoli Miroslava Vilharja v Postojni deluje tudi podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Dodatne prostore zahteva tudi izvajanje dodatne učne pomoči.

Šola trenutno rešuje težavo tako, da pouk enega od razredov predmetne stopnje poteka v zbornici, štirje oddelki s prilagojenim programom pa gostujejo v knjižnici ter na Osnovni šoli Antona Globočnika. Na šoli je trenutno 780 otrok, 70 od teh s posebnimi potrebami, je povedal postojnski župan Igor Marentič in dodal, da se vpis otrok na oddelek s posebnimi potrebami še povečuje, vendar za peti oddelek šola nima razpoložljivih prostorov.

OŠ Prestranek. Foto: MMC RTV SLO
OŠ Prestranek. Foto: MMC RTV SLO

Stiska s prostorom za vrtec in šolo pa je tudi na Osnovni šoli Prestranek. Na šoli je trenutno 190 učencev, trend vpisa pa se veča. Trenutno večino pouka za dodatno učno pomoč izvajajo v knjižnici in kabinetih.

Priseljujejo se mlade družine

Nedavno so v Postojni sicer zgradili nov prizidek na Osnovni šoli Antona Globočnika, kmalu bodo odprli tudi nov vrtec z dodatnimi desetimi oddelki. Vendar pa prostorska stiska na postojnskih šolah in tudi v vrtcu ostaja, zato bo to ena od prioritetnih nalog v tem mandatnem obdobju.

"Zagotovo je velik dejavnik, ki je povzročil prostorske stiske v naših šolah in vrtcih, trend priseljevanja. Postojna je družinam prijazno mesto, glede na naravo, odmaknjenost od večjih mest, najdejo tukaj posamezniki višjo kakovost življenja, predvsem pa ima tudi strateško dober položaj, kar pomeni, da sem k nam priseljujejo številni, ki niso sicer domačini. Zadnja leta je Postojna dom tudi številnim migrantom," je dejal Marentič.

Ena od rešitev, ki bi začasno uredila omenjeno prostorsko stisko, je dopoldanska uporaba prostorov Ljudske univerze Postojna.

Ker je gradnja novih šol odvisna tudi od podpore države oziroma sofinanciranja, lahko traja več let, pri čemer si prizadevajo za dolgotrajno rešitev. To bi bila uresničitev potrebnih investicij v postojnski občini, kot so širitev šole na Prestranku, nova podružnična šola z vrtcem v Bukovju in gradnja nove šole za otroke s posebnimi potrebami, saj širitev obstoječe šole ni mogoča.