Brezposelni bodo v okviru programa javnih del za pomoč po poplavah pomagali na različnih področjih – od pomoči pri izpolnjevanju dokumentacije do izvajanja sanacijskih del na poškodovani infrastrukturi. Foto: BoBo
Brezposelni bodo v okviru programa javnih del za pomoč po poplavah pomagali na različnih področjih – od pomoči pri izpolnjevanju dokumentacije do izvajanja sanacijskih del na poškodovani infrastrukturi. Foto: BoBo

Od odprtja javnega povabila za izvedbo programa javnih del za pomoč prizadetim občinam po poplavah so na Zavodu RS za zaposlovanje od 18. septembra do vključno srede skupaj prejeli 49 ponudb. Izmed vseh prejetih je bilo ustreznih in izbranih 35 ponudb, štiri ponudbe so bile zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjene, od desetih pa so ponudniki odstopili še pred njihovo obravnavo, je povedala skrbnica programa iz službe za zaposlovanje v centralni službi zavoda Iris Lojevec.

Sprejete ponudbe izbranih izvajalcev se po njenih besedah nanašajo na zaposlitev 80 brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri odpravi posledic ujme, njihova trenutna ocenjena vrednot pa znaša 1,6 milijona evrov. Vlada je sicer program javnih del, ki je bil za hitrejšo sanacijo vključen v zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, namenila 5,6 milijona evrov – od tega okvirno 800.000 evrov za letošnje in okvirno 4,8 milijona evrov za prihodnje leto.

Brezposelni bodo vključeni v različne programe

Doslej izbrani izvajalci bodo izvajali pet programov, je pojasnila Ljovec. Program Pomoč pri izvajanju programov za občane predvideva dela, kot so denimo pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (informiranje občanov s področja uveljavljanja pravic iz javnih sredstev), pomoč občanom pri izpolnjevanju vlog, opolnomočenje ranljivih skupin pri uveljavljanju omenjenih pravic ipd.

Program Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest vključuje pomoč pri izvajanju sanacijskih in vzdrževalnih del na poškodovanih objektih, športni in drugi infrastrukturi, preprosta vzdrževalna dela na občinskih cestah, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin, čiščenje javnih površin, parkov in rečnih bregov, popravilo in montažo zaščitnih ograj, čiščenje travnih brežin ipd.

Sorodna novica Vlada škodo po avgustovskih poplavah ocenjuje na skoraj 10 milijard evrov

Vzpostavljen je tudi program Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja s predvidenimi deli, kot so pomoč pri čiščenju cest, urejanju okolice, pomoč pri dobavi pitne vode, odstranjevanju mulja in ostankov poplav, dezinfekciji prostorov ter ostalih delih pri pomoči v poplavah prizadetim občanom ipd.

Med predvidenimi deli programa Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin so pomoč pri izvajanju humanitarne dejavnosti, priprava in ureditev prostorov za izvajanje humanitarne pomoči, spremljanje prostovoljcev na terenu, pomoč pri evidentiranju, razvrščanju in razdeljevanju darovanih artiklov ipd.

Program Pomoč v primeru elementarnih nesreč pa omogoča dela, kot so pomoč pri sanaciji poškodovane urbane opreme, otroških in športnih igrišč, pešpoti in kolesarskih stez, čiščenje kmetijskih in gozdnih površin, cestišč, čiščenje vodotokov, druga enostavnejša dela za odpravljanje posledic elementarne nesreče, pomoč starejšim občanom pri čiščenju in urejanju domov ipd.

Predvideno plačilo v višini 100 do 120 odstotkov minimalne plače

Na vprašanje, kakšen je interes med brezposelnimi, so na zavodu za zaposlovanje pojasnili, da so do srede podpisali 30 pogodb, na podlagi katerih so bili kandidati napoteni na opravljanje zdravniškega pregleda pred vključitvijo v program in predvideno zaposlitvijo. "Dokler zaposlitev oseb še ni izvedena, tudi porabe sredstev še ne zaznavamo," je pristavila Lojevec. Največ zainteresiranih je sicer v Ljubljani in okolici (več kot 160 oseb), na Celjskem (več kot 130) in na Koroškem (okrog 80).

Zavod je po besedah skrbnica programa postopke informiranja in motiviranja brezposelnih za vključitev v organizirano obliko pomoči začel že pred objavo javnega povabila, ko je bila Slovenija najmočneje motivirana za hitro in učinkovito pomoč prizadetim. "Motiviranje za vključitev v program vzdržujemo še danes, v rednih postopkih individualiziranega svetovalnega procesa, kot tudi v obliki organiziranih skupinskih soočenj z izvajalci programa in brezposelnimi osebami na zavodu," je zatrdila Lojevec.

Glede na interventni zakon lahko brezposelni, ki se bodo vključili v program, računajo na plačilo v višini od 100 do 120 odstotkov minimalne plače, odvisno od izobrazbe.