Foto: BoBo
Foto: BoBo

Boštjan Šefic je v izjavi za medije pojasnil, da je na seznamu za preselitev v občini devet stanovanjskih objektov. Podrobneje je pojasnil tudi, da je na seznamu v občini devet stanovanjskih objektov, ki so poplavno ogroženi, in 12 objektov, ki jih ogrožajo plazovi, ostali ogroženi objekti pa so predvsem gospodarski, dva pa sta v javni rabi, gre za celjsko drsališče v mestnem parku in gasilski dom v Zagradu.

Šefic je pogovore označil za konstruktivne. Dejal je, da se dva lastnika stanovanjskih hiš pogovorov nista udeležila, saj nasprotujeta morebitni preselitvi. Neudeležbo obžaluje, saj bi jim, kot je dejal, lahko zagotovili dodatne informacije in pojasnili nekatere konkretne okoliščine.

Poseben pogovor so opravili s predstavnikom gasilskega društva iz Zagrada, saj tamkajšnji gasilski dom stoji na poplavnem območju, zato ga je treba preseliti. Ocenil je, da bi ta problem lahko rešili s pomočjo gasilske zveze, ministrstva za obrambo, ki pokriva področje zaščite in reševanja, ter celjske občine.

Po Šefičevih besedah občani, ki so na seznamu za preselitev, razmišljajo predvsem o odškodnini ali nadomestitvenem objektu. Pri občanih, ki nasprotujejo preselitvam, pa je v skrajnem scenariju možnost tudi razlastitev, je dejal.

Šefic je po opravljenih pogovorih z občani v Zgornji in Spodnji Savinjski dolini sicer dejal, da se bo približno 40 do 50 odstotkov ljudi odločilo za nadomestne gradnje.

Celjski župan Matija Kovač pa je povedal, da je vladna služba za obnovo po lanskih poplavah in plazovih na pogovorih gostila lastnike devetih objektov, v prihodnje naj bi bili obravnavani tudi lastniki gospodarskih objektov in javna infrastruktura, ki je bila v ujmi prizadeta.

Glede gasilskega doma v Zagradu je Kovač dejal, da stoji na območju visoke poplavne ogroženosti, objekti tovrstnega namena pa se na takšnih lokacijah ne smejo nahajati, saj jim je onemogočeno delovanje v izrednih dogodkih. Poudaril je, da bo občina iskala primerno lokacijo za nov gasilski dom.

Šefic v Celju imel poseben pogovor tudi z gasilskim društvom