Savinja lani. Foto: Aleksander Kunstič
Savinja lani. Foto: Aleksander Kunstič

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic je pogovore ocenil kot konkretne, podrobne, izčrpne in konstruktivne. "Podani so bili odgovori tako na konkretna individualna vprašanja kot tudi na splošna," so v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Aktivnosti Šefica s sodelavci so v Braslovčah trajale dlje od prvotnih načrtov, ker so bili nekateri individualni pogovori daljši kot običajno, so pojasnili. "Individualni pogovori s posameznimi lastniki objektov trajajo več kot 20 minut oziroma toliko časa, da lastniki objektov prejmejo odgovore na vprašanja," so zapisali. Če jim odgovorov ne morejo zagotoviti takoj, se dogovorijo, da zainteresirani informacije prejmejo pozneje.

"V prihodnjih dneh bodo vsi, ki so bili prisotni na individualnih pogovorih v Braslovčah, prejeli kratke zabeležke srečanj. Podali bodo lahko svoja dopolnila in postavili še dodatna vprašanja," so napovedali.

Ob tem so znova zagotovili, da vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih ter državna tehnična pisarna k reševanju individualnih težav in situacij pristopata z veliko skrbnostjo, da podata vse razpoložljive informacije, predstavita celoten postopek, opozorita na potrebno pripravo lastnikov in se seznanita z njihovimi stališči.

"Pomembno je, da ne pade senca dvoma na natančno opredeljen postopek odstranitve objektov, ko bi zaradi velike ogroženosti zaradi poplav, erozije, zemeljskega ali hribinskega plazu lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi," so poudarili.

Kot je že v torek povedal Šefic, bi morala biti strokovna mnenja za vse objekte s seznama za preselitev oziroma odstranitev končana marca ali v prvih dneh aprila. Mnenja bodo sicer pripravili v paketih. Prvi je že v potrjevanju na svetu za obnovo.

Ko bo posamezni paket potrjen, bo šel na javno razgrnitev. Nato bodo morali pristojni odgovoriti na postavljena vprašanja in pripombe. Če bodo vsi deležniki svoje delo opravili tako, kot je treba, in v zastavljenih rokih, Šefic pričakuje razgrnitve na vladi konec aprila ali začetek maja.

Potem bodo sledile cenitve, nekatere morda že aprila, je napovedal Šefic. Podpisovanje pogodb z lastniki s seznama za preselitev nato pričakuje junija ali julija.

Podjetjem poziv za oddajo dokazil

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je podjetja, ki so utrpela škodo v poplavah avgusta lani, pozvalo k predložitvi dokazil o dejanski škodi. Za povračila ima skupaj zagotovljenih 230 milijonov evrov, del je že bil izplačan. Rok za oddajo dokazil je 22. marec, so sporočili z ministrstva.

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zadruge, ki so utrpeli škodo v katastrofalnih poplavah na začetku lanskega avgusta, bodo prejeli odškodnino v višini 45 odstotkov dokazane škode, če niso imeli sklenjenega ustreznega zavarovanja, oziroma v višini 60 odstotkov, če so zavarovanje imeli.

Za škodo na strojih, opremi in zalogah morajo predložiti uradna cenilna poročila. Kot so pojasnili na ministrstvu, kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev, in sicer so to pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, katerih register vodi Slovenski inštitut za revizijo, sodni cenilci, katerih register vodi ministrstvo za pravosodje, ter zavarovalniški cenilci.

Za škodo, ki je nastala zaradi izpada prihodka, medtem zadoščajo zahtevani računovodski podatki o dodani vrednosti.

Oškodovance prosijo, naj bodo pri izpolnjevanju obrazca za dokazovanje škode natančni in sledijo navodilom. Pri obdelavi vlog je namreč zaradi velikega števila oškodovancev ključna popolna vloga, ki bo omogočila takojšnjo obdelavo primera.

Skupna škoda v gospodarstvu je bila za 1239 oškodovancev ocenjena na slabih 385 milijonov evrov. Od tega je 170 milijonov evrov škode nastalo na strojih in opremi, 92 milijonov evrov na zalogah in 123 milijonov evrov zaradi izpada prihodka.

Gospodarsko ministrstvo je 957 oškodovancem že izplačalo skupaj 35,4 milijona evrov povračil za nastalo škodo, pravno podlago za izplačilo preostanka pomoči pa predstavlja program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden. Njegova skupna višina je 230 milijonov evrov.