Črna gradnja v Strunjanu

Še do pred dvema tednoma je ena od manj znanih poti, ki povezujejo pobočje strunjanskega hriba z dolino, tekla po gozdni potki. Pot je javno dobro v lasti občine Piran in je del nepremične dediščine ter sodi v kulturno krajino Strunjanska dolina. Vsaj sodila je, dokler z gradbenimi stroji v gozd ni zakopal lastnik ene od gozdnih parcel in ga dobesedno razril.

"Nastala je večja škoda v gozdu, uničili so gozdno pot," pojasnjuje podžupan Občine Piran Karlo Radovac. Uničena tla, posekana drevesa, odmetani kamni na druga zemljišča, nastala je "avtocesta" sredi gozda. Pripelje do izkopanega dostopa do platoja. Že na prvi pogled bi si upali staviti, da je tam predviden objekt.

Posega se je lotil Slavko Sakelšek iz Medvod, ki je po 15 letih ugotovil, da mora kot dober gospodar očistiti svojo gozdno parcelo: "Tu mimo se sprehajajo ljudje, dolžan sem poskrbeti za njihovo varnost. To je bil vzrok, da sem se lotil tega gozda."

In tako je z dovoljenjem zavoda za gozdove podrl skoraj 200 dreves. Tukaj pa se njegova dovoljenja tudi končajo. Pridobil je tudi lokacijsko informacijo, v kateri jasno piše, da je pot javno dobro, občinska last, in da je za kakršen koli poseg potrebno dovoljenje lastnika. Lokacijska informacija ni niti dovoljenje niti soglasje za predvidene posege.

Sakelšek odgovarja, da je to spregledal. Kakšne načrte ima s tem delom gozda, prav tako ne pove. Je pa oddal vlogo za pridobitev vodovodnega priključka in spraševal tudi za priključek za objekt.

"Nad kršilcem je izveden inšpekcijski postopek in kazenski postopek, preučujemo možnosti za tožbo zaradi nastale škode," pa poudarjajo na piranski občini.