Potok Suhorca ali Padež. Foto: Primorske novice
Potok Suhorca ali Padež. Foto: Primorske novice

Proti zajezitvi Padeža so tudi kraško-brkinske občine in javni zavod Park Škocjanske jame, medtem ko njegovo zajezitev podpirajo ministrstvo za okolje in prostor, istrski župani in Rižanski vodovod.

Lokalno prebivalstvo, zbrano v civilni iniciativi Ohranimo Brkine, želi s pohodom pokazati, da so skupaj za naravo, da so proti zajezitvi Suhorce oziroma Padeža ter da podpirajo povezavo obstoječih vodovodov (kraškega, ilirskobistriškega in rižanskega, pa tudi postojnskega). Hkrati se zavzemajo za ohranitev Unescove svetovne dediščine – Parka Škocjanske jame. S pohodom želijo tudi ozaveščati javnost o nujnosti ohranjanja neokrnjene narave Brkinov in njenem pomenu za prihodnost tamkajšnjih krajev.

Akumulacija Padeža bi imela po njihovi oceni negativen vpliv tako na regijski park Škocjanske jame kot tudi na biosferno območje Krasa.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je konec julija po sestanku z župani Brkinov in Krasa ponovil stališče vlade, da slovenska Istra potrebuje dodatni vodni vir in da zagovarja rešitev z akumulacijo Padeža, da pa bodo pred dokončno odločitvijo v okviru sprejemanja državnega prostorskega načrta obnovili vse strokovne podlage. V postopku bo po njegovih pojasnilih sodelovala tudi stroka.

Vizjak: Potrebujemo dodatni vodni vir

Vizjak je takrat spomnil, da je bilo glede potrebe po dodatnem vodnem viru v preteklosti že narejenih veliko študij in da zdaj ni vprašanje, ali dodatni vir potrebujemo, "zato želimo ta projekt nadaljevati". Treba bo obnoviti vse strokovne podlage v okviru priprave državnega prostorskega načrta in projekt načrtovati glede na zdajšnje podatke; v teh letih se je namreč spremenila poraba vode v Istri, pa tudi pretoki vodotokov.

Vizjak se je odzval tudi na ustanovitev civilne iniciative proti zajezitvi Padeža. Kot je pojasnil, razume zaskrbljenost ljudi in to, da je ustanovitev civilne iniciative njihova pravica, želi pa si v okviru diskusije s sleherno civilno iniciativo ali nevladno organizacijo argumentirane, strokovne razprave – ne čustev, ne politike, ne nekih neutemeljenih strahov.

Vlada ima pri načrtu tudi podporo Rižanskega vodovoda. Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj je po julijskem sestanku poudaril, da vsi štirje vodovodi s tega območja za zanesljivo vodooskrbo potrebujejo dodatni vodni vir in da rešitev s Padežem prinaša prav to.