Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na Rižanskem vodovodu so izračunali, da bo povprečno gospodinjstvo, ki na mesec porabi 12 kubičnih metrov vode, v marcu dobilo za dva evra višji račun.

Nova vodarina za gospodinjstva znaša 1,15 evra za kubični meter, za podjetja pa po 2,10 evra. Skupaj s ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode bodo gospodinjstva, priključena na javno kanalizacijsko omrežje, za kubični meter vode odštela 2,44 evra. To je sicer bistveno več od slovenskega povprečja.

Kot so sporočili iz javnega podjetja, je svet ustanoviteljic podprl uskladitev cen s stroški, ker bi vztrajanje pri dosedanjih cenah onemogočilo normalno poslovanje. Na Rižanskem vodovodu so poudarili, da so se stroški energentov v preteklih mesecih zvišali za 250 odstotkov. Dodali so, da bi bila cena vode še višja brez nedavnih naložb podjetja v lastne sončne elektrarne.