V pridobljenem objektu MORS-a v Izoli bodo uredili dnevni center doma upokojencev in center za krepitev zdravja. Foto: BoBo
V pridobljenem objektu MORS-a v Izoli bodo uredili dnevni center doma upokojencev in center za krepitev zdravja. Foto: BoBo

Danilo Markočič je pohvalil hitrost, s katero je prišlo do realizacije dogovora z obrambnim ministrstvom, obenem pa opozoril, da se v Izoli, tako kot drugod po državi, s staranjem prebivalstva povečujejo tudi potrebe po različnih programih za starejše.

Objekt, ki prehaja v last občine, za ministrstvo ni bil najperspektivnejši, po drugi strani pa bo ministrstvo na podlagi današnjega dogovora prišlo do potrebnih službenih stanovanj za pripadnike mornariškega diviziona, pa je navedel minister za obrambo Karl Erjavec.

V dogovoru je predviden dveletni rok, v katerem bo občina vzpostavila pogoje za to, da ministrstvo pridobi ustrezna službena stanovanja v enaki vrednosti.

Kot je pojasnil Markočič, cenitve objekta še niso opravili, Erjavec pa je dodal, da bo od končne ocene odvisno, koliko stanovanj bo ministrstvo dobilo. Poleg tega bo občina sama poskrbela za obnovo nepremičnine.

Po besedah direktorja Doma upokojencev Izola Vasje Medveščka bodo v nekdanjem objektu MORS-a odprli dnevni center po vzoru drugih slovenskih domov upokojencev. V dnevnem centru bodo po njegovi oceni lahko zagotavljali dnevno varstvo do največ 20 ljudem, starejšim od 65 let, kar bo dobrodošla dopolnitev zdajšnji ponudbi doma upokojencev.

Obenem bo Zdravstveni dom v objekt umestil center za krepitev zdravja, ki vključuje preventivne preglede za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni, zdravstvenega varstva in podobno, je naštel direktor zdravstvenega doma Evgenij Komljanec.

Center namreč trenutno deluje v omejenih prostorih zdravstvenega doma, ki so povsem neprimerni. V centru bodo sicer zagotavljali celovito izvajanje zdravstvenih in vzgojnih dejavnosti za krepitev zdravja pri prebivalcih vseh starostnih skupin, zato je projekt dobrodošel tudi z vidika medgeneracijskega sodelovanja, je dodal Komljanec.