Ugotovitve KPK-ja so pravnomočne, saj Modic zoper njih ni vložil tožbe v upravnem sporu. Foto: KPK
Ugotovitve KPK-ja so pravnomočne, saj Modic zoper njih ni vložil tožbe v upravnem sporu. Foto: KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je postopek začela oktobra lani na podlagi anonimne prijave, ki je vsebovala očitke, da naj bi župan občine Komen Erik Modic podeljeval dela gradbenemu nadzorniku Andreju Kovačiču, s katerim naj bi prijateljeval in imel tudi zasebne poslovne stike.

Komisija je potrdila, da je župan v imenu občine podpisal več naročilnic in odredil plačila računov v skupni vrednosti nad 13.000 evrov, in sicer za gradbeni nadzor pri obnovi vaških domov na Brjah in Škrbini, urejanju Medgeneracijskega parka v Komnu, rekonstrukciji razdelilnega omrežja vodovoda in še več manjših gradbenih delih. Poleg tega je Kovačiča imenoval v komisijo za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje gospodarjenja z divjadjo.

Kot zasebnik pa je Modic leta 2021, ko je že opravljal funkcijo župana, s podjetjem Gradbeni inženiring Andrej Kovačič s. p. iz Vojščice podpisal pogodbo o nadzoru pri gradnji stanovanjskega objekta. Zasebni interes osebe, s katero ima župan poslovne stike, je tako vplival na nepristransko izvajanje javnih nalog župana, s čimer se ustvarja najmanj videz nasprotja interesov, so sporočili s KPK-ja.

Odslej v podobnih primerih odloča direktor občinske uprave

Glede druge navedbe iz prijave je KPK ugotovil, da niso bili dokazani zadostni intenzivni osebni stiki med Modicem in Kovačičem. V zvezi s tem je župan komisiji podal izjavo, da s podjetnikom občasno naključno prihaja v stik v okviru raznih družbenih dogodkov, a da ne gre za redne, še manj pa za pogoste osebne stike. Tudi Kovačič je pojasnil, da v okviru javnih prireditev in kulturnih dogodkov prihaja do srečanj in pogovorov, ki se pretežno nanašajo na tekoče projekte.

KPK poudarja, da bi po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije Modic moral pred začetkom poslovanja občine s Kovačičem obvestiti komisijo o okoliščinah nasprotja interesov. Ker tega ni storil, so mu v prekrškovnem postopku izrekli tudi globo. Zakon namreč uradni osebi predpisuje dolžnost, da mora biti v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu mora izogniti.

Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu. Modic je povedal, da je februarja letos s sklepom pooblastil direktorja občinske uprave, da namesto njega sprejema odločitve v vseh tistih poslovnih zadevah, pri katerih so na strani župana podani izločitveni ali odklonitveni razlogi zaradi potencialnega nasprotja interesov. Sprejeti sklep med drugim pomeni, da direktor občinske uprave v prihodnje podpisuje vse odredbe o plačilih na račune Andrej Kovačič s. p. in GP-KOVO Erik Kovačič s. p., je pojasnil.