Na podlagi te razdelitve se bodo občani Kopra lahko potegovali za nepovratna sredstva. Foto: Mestna občina Koper
Na podlagi te razdelitve se bodo občani Kopra lahko potegovali za nepovratna sredstva. Foto: Mestna občina Koper

Luka Koper bo občini letno nakazala 200.000 evrov. To bodo namenska sredstva, ki jih bo občina namenila za reševanje problematike hrupa. Komu in kako? V četrtek bo občinski svet potrjeval odlok o dodeljevanju denarja, sledil bo javni razpis. V njem bodo določena merila. Občina je vplivno območje razdelila na tri dele: najožji, ki sega od severne obvoznice tik ob pristanišču do Cankarjeve ulice, ožji do mestne osnovne šole in širši, ki zajema del Kopra do hitre ceste. Semedele, Markovca, Žusterne torej ni v vplivnem območju, kjer bi bili stanovalci upravičeni do denarja. Drugi bodo lahko dobili več kot 50 odstotkov nepovratnih sredstev za nakup boljše zvočne izolacije, vgradnjo stavbnega pohištva, vgradnjo sistema prezračevanja itd.

Hrup je eden bolj motečih vplivov pristanišča. V Luki ga poskušajo omiliti tudi s pozivi ladjarjem, a to po mnenju stanovalcev ni dovolj. Na severni strani Luka Koper gradi nov privez za ladje, ki prevažajo avtomobile, da se te ne bi več privezovale v prvem luškem bazenu. To pomeni, da se bo vir hrupa preselil proti ankaranski občini.

Ustavno sodišče še vedno odloča o zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Z varuhom človekovih pravic jo je vložila tudi okoljevarstvena organizacija, ki so se ji pridružili tudi nekateri krajani Kopra. Razlog: hrup in pristanišča.