Malenić ne bo več direktor stanovanjskega sklada. Foto: BoBo
Malenić ne bo več direktor stanovanjskega sklada. Foto: BoBo

Do imenovanja novega direktorja bo njegovo funkcijo opravljala predsednica nadzornega sveta Mojca Hilj Trivič. Ob tem je zavrnila, da bi odločitev nadzornikov temeljila na aferi z Malenićevo vožnjo v vinjenem stanju, saj glede tega nadzorni svet nima pristojnosti.

Po njenih navedbah so člani nadzornega sveta v preteklih mesecih ugotovili nepravilnosti in neskladja v delovanju sklada. Pri tem so se konkretno obregnili ob neustrezno vodenje projekta izgradnje neprofitnih stanovanj na lokaciji Nad Dolinsko, ki se vleče vse od leta 2014. Poleg večkratnih zamud pri določitvi začetka gradnje je nadzornike zaskrbelo tudi dejstvo, da finančna konstrukcija projekta ni bila zaprta, sredstva zanj pa so se porabila za druge namene npr. za nakup poslovnih prostorov, ki stanejo več kot milijon evrov.

Po besedah prve nadzornice sklada so pri Maleniću ugotovili še druge nepravilnosti: med drugim neizvrševanje sklepov nadzornikov, prekoračitev pooblastil glede uporabe službenega vozila in nenamensko porabo sredstev. Tako je Malenić denimo večkrat uporabil službeno kartico zunaj službenega časa za namene pogostitve, pri čemer ni bilo razvidno, komu so bila plačila namenjena. Podobno je bilo tudi z nakupi nekaterih poslovnih daril.

Potrjen poslovni in finančni načrt
Občinski svet je potrdil tudi poslovni in finančni načrt stanovanjskega sklada za leto 2020. Kot je povedal predstavnik sklada Igor France, med drugim predvideva pričetek gradnje 90 neprofitnih stanovanj na lokaciji Nad Dolinsko v vrednosti 9,3 milijona evrov ter sanacijo 24 stanovanj v starem mestnem jedru, za kar so pridobili tudi evropska sredstva.

Prav zamude pri projektu Nad Dolinsko so bile med razlogi, da je občinski svet na septembrski seji zavrnil predlog rebalansa finančnega načrta sklada za letošnje leto, ki ga je predložil tedanji direktor Malenić.