Klavdija Kutnar velja za tesno sodelavko dozdajšnjega rektorja Dragana Marušiča. Foto: Univerza na Primorskem

Po Luciji Čok, Radu Bohincu in dveh mandatih Dragana Marušiča je tako Univerza na Primorskem dobila četrtega rektorja oziroma drugo rektorico. Dekanka koprskega Famnita je bila edina, ki se je potegovala za vodenje univerze. Mandat bo nastopila 23. novembra.

Devetintridesetletna doktorica matematike je na predstavitvi svojega programa zaposlenim in študentom med drugim poudarila nujnost učinkovitejšega povezovanja z gospodarstvom in okrepitev prednosti, ki jih ima primorska univerza v primerjavi z drugimi slovenskimi univerzami. Razširiti namerava Svet zaupnikov, v katerem so združene gospodarske družbe in lokalna skupnost, in povečati štipendijski sklad univerze.

Kutnarjeva je leta 2008 doktorirala na Univerzi na Primorskem. Leta 2010 je prejela Fulbrightovo štipendijo za podoktorsko raziskovalno sodelovanje na Univerzi v Ohiu v Združenih državah Amerike. Dekanka Famnita je postala leta 2012, lani je bila izvoljena v naziv redne profesorice, letos pa je prevzela predsedovanje Svetu za visoko šolstvo. Na Univerzi na Primorskem je zaposlena 16 let in velja za tesno sodelavko rektorja Dragana Marušiča.

"Trdo delo v kolektivnem duhu"
Prihodnja rektorica je po izvolitvi napovedala "trdo delo v kolektivnem duhu" in nadaljnji razvoj "v svet obrnjene pedagoške in raziskovalne institucije, ki bo utrdila svoje mesto v globalnem univerzitetnem prostoru". Napovedala je, da bodo univerzo "s skupnimi močmi popeljali še višje". Kutnarjevo so sicer predlagale tri članice univerze – fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, pedagoška fakulteta in Inštitut Andreja Marušiča, njeno kandidaturo pa so podprli tudi senati fakultete za humanistične študije, fakultete za turistične študije in fakultete za vede o zdravju, torej šest od sedmih fakultet članic univerze.