Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Prvostopenjsko delovno sodišče v Kopru jim je namreč namesto službe prisodilo le odškodnine. Skupini petih pilotov in voditeljev čolna je priznalo delovno razmerje pri novi družbi Koprska pomorska pilotaža (KOPP) oziroma je potrdilo, da bi moral KOPP vse delavce, ki so delali pri prejšnji družbi Piloti Koper, prevzeti in jih zaposliti, ker je šlo le za prenos dejavnosti, kar so tožniki ves čas zatrjevali. Sodišče pa ni ugodilo zahtevku, da jih je KOPP dolžen pozvati na delo in jim ga omogočiti, saj je sodišče pogodbe o zaposlitvi z družbo KOPP za tožnike razvezalo. Sodišče je svojo odločitev naslonilo na pričevanje direktorja KOPP-a Radka Malačiča in mnenje sodne izvedenke psihološke stroke Eve Boštjančič, da so konflikti med peterico tožnikov in novo ekipo pilotov, ki izvirajo iz obdobja skupne zaposlitve pri prejšnjem delodajalcu, tako veliki, da med njimi ni več zaupanja, kar bi lahko škodljivo vplivalo na proces in varnost pilotaže.

Napovedi konfliktov brezpredmetne
Višje sodišče se s takimi navedbami ni strinjalo: "Mnenja delavcev, zaposlenih v KOPP, o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja s tožniki ne more biti odločilno, saj toženkini delavci s tožniki pri toženki sploh še niso sodelovali, konflikti izvirajo iz obdobja, ko so bili vsi delavci zaposleni v družbi Piloti Koper," je višje sodišče zapisalo v sodbi.

Višji sodniki so tudi razsodili, da je bilo imenovanje sodne izvedenke prepozno in zato nezakonito, prav tako pa tudi nepotrebno: "Odločitev, ali je sodna razveza mogoča ali ne, predstavlja pravno presojo, ki je pridržana sodišču. Nobena od izpostavljenih okoliščin spora ni takšne narave, da bi za njeno razjasnitev sodišče prve stopnje potrebovalo posebno strokovno znanje, s katerim ne bi razpolagalo že samo."

Sodbo bodo spoštovali, a napovedujejo njeno revizijo
V KOPP-u bodo sodbo spoštovali ter pilote in voditelje čolnov pozvali nazaj na delo. "S sodbo nismo zadovoljni, zato bomo vložili revizijo na vrhovno sodišče, moramo izrabiti vse pravne možnosti," je zanje neugoden razplet sojenja komentiral direktor KOPP-a. Na vprašanje, ali bodo tožniki glede na napoved pritožbe tudi v resnici delali, glede na to, da imajo v podjetju vsa delovna mesta že zapolnjena, Malačič ni želel odgovarjati, saj ne želi napovedovati razvoja dogodkov.

Po sodbi morajo zaposliti enega pomorskega pilota, drugi se ni pritožil na razvezo delovnega razmerja in mu zato pripada le odškodnina v višini 42.000 evrov, ter dva voditelja čolnov, vsem trem, ki so si medtem sicer našli službe v drugih podjetjih, pa morajo izplačati vse plače za nazaj in razlike v plačah ter sodne stroške. Skupni znesek naj bi znašal okoli 100.000 evrov.

Bodo tehnološki višek?
"Bojim se, da bo tožnike doletelo to, da jih bodo sicer pozvali nazaj na delo, nato pa jih odpustili, kar se je že zgodilo z eno od delavk, ki je bila pri nekdanjem podjetju za pilotažo Piloti Koper zaposlena kot vodja procesov. Sodišče je razsodilo, da jo mora KOPP vzeti v službo, a so jo nato odpustili, češ da je v novem podjetju to mesto že zasedeno. A taka stanja, da se delavci nimajo več delovnih mest, je povzročilo novo podjetje za pilotažo, ker je ob prevzemu dejavnosti te ljudi odslovilo," na razplet dogodkov namiguje odvetnik tožencev Boštjan Štrasner.

Zgodbe, kot kaže, ni končala niti pravnomočna sodba. Prav danes pa se na koprskem sodišču odvija še eno sojenje, ki zadeva pomorsko pilotažo. Podjetje Piloti Koper, ki je pomorsko pilotažo opravljala več desetletij, od države zahteva nekaj več kot 16 milijonov evrov odškodnine zaradi prenosa pilotaže na državo.