Nova podoba kraške vasice Dutovlje – beton namesto kamna. Foto: TV Slovenija
Nova podoba kraške vasice Dutovlje – beton namesto kamna. Foto: TV Slovenija

Občina Sežana je lani spremenila podobo trga v vasici Dutovlje. Med rekonstrukcijo državne ceste, ki vodi skozi vaško jedro, so obenem zamenjali še kamnite stebričke, stopnice in podporni zid pred cerkvijo z betonskimi, namesto manj parkirišč na osrednjem družabnem prostoru so jih naredili več. Del prebivalcev, zbran v civilno pobudo, je načrtom nasprotoval, saj so hoteli ohraniti avtentičnost, a so dela kljub njihovim pozivom tekla naprej. Zdaj so končana, poti nazaj ni več, stroka pa je odločena, da v prihodnje takih posegov družba ne sme več dovoliti.

"Vsaj del parkirnih mest bi bilo treba premakniti drugam, poiskati primernejši prostor, ki je blizu, pa vendar ne na tem odprtem in res kvalitetnem prostoru pred cerkvijo. Pretirano so tudi asfaltirali vse javne površine do roba objektov. Tukaj je bila prav ta napaka morda storjena, da se je stvar zgodila prehitro, brez vključevanja širšega spektra vseh akterjev, ki bi v stroki morali nastopati. Morali bi ovrednotiti kvalitete prostora in narediti vse, da jih v čim večji meri ohranijo. Tukaj pa se zdi, kot da je šlo samo za prometno ureditev, da so se vse površine uredile za čim bolj tekoč promet in za čim večje število parkirnih mest," pojasnjuje Maruša Zorec s Fakultete za arhitekturo.

Maruša Zorec, Fakulteta za arhitekturo:
Maruša Zorec, Fakulteta za arhitekturo: "Morali bi ovrednotiti kvalitete prostora in narediti vse, da jih v čim večji meri ohranijo." Foto: TV Slovenija

Prebivalci so se razdelili v dve skupini; v prvi so tisti, ki so prenove veseli, saj lahko zdaj parkirajo tik pred trgovino, mesnico, cvetličarno, gostilno, v drugi skupini pa še več avtomobilom v vaškem jedru nasprotujejo in so prepričani, da je treba promet s trgov umakniti in te prostore nameniti druženju ljudi, čemur sledijo vsi napredni kraji, tako doma kot v tujini.

Celostno je treba ta prostor pogledati, pravi Jasna Čuk Rupnik iz Društva Venček: "Prostor je treba oblikovati za ljudi in ne kot piknik, da moraš do sosednje mize čez regionalno cesto, da pozdraviš še drugega soseda. Avtentičnost je nujno ohranjati, ker se je razvila na podlagi potreb ljudi teh krajev, mi moramo javni prostor oblikovati za potrebe ljudi."

Jasna Čuk Rupnik, Društvo Venček:
Jasna Čuk Rupnik, Društvo Venček: "Avtentičnost je nujno ohranjati, ker se je razvila na podlagi potreb ljudi teh krajev, mi moramo javni prostor oblikovati za potrebe ljudi." Foto: TV Slovenija

Upoštevali so mnenje krajevne skupnosti

Ves čas je nad projektom bedel Zavod za varstvo kulturne dediščine, pri katerem zdaj pravijo, da je bil to infrastrukturni projekt brez sofisticiranih arhitekturnih rešitev. Z asfaltiranim območjem pred cerkvijo se ne strinjajo, ker je to prostor kulture, ki ga je treba obravnavati drugače kot ceste in pločnike.

Vendar pa so za asfalt v postopku sami dali soglasje, "ker je krajevna skupnost dala mnenje, da bo plato še vedno namenjen parkiranju. In seveda je potem najbolj smiselno, da se asfaltira," pojasnjuje Robert Peskar, generalni konservator Zavoda za varstvo kulturne dediščine in nadaljuje. "Pričakovali smo, da bo namembnost drugačna, in smo bili nad odločitvijo krajevne skupnosti nemalo presenečeni, ampak na koncu smo njihovo voljo upoštevali. Ali je rešitev primerna ali ne, bomo ugotavljali v prihodnosti, ampak kakor smo do zdaj naredili analize, smo ugotovili, da je ta funkcija manj primerna."

Glede zamenjave kamnitih stopnic, stebričkov in podpornega zidu z betonskimi elementi odgovarja, da je to vprašanje okusa, in doda: "Zavodu dostikrat v postopkih vodenja projektanti očitajo, da se odločamo na podlagi osebnih nagibov. Večkrat so nas že opozorili, da ne smemo gledati zgolj z estetskih kriterijev."

Občina načrtuje ureditev parkirišča v neposredni bližini cerkve in takrat bo priložnost, da se popravi vsaj plato pred cerkvijo, pravi Peskar. Da se morda tlakuje, kot je bilo sprva načrtovano.

David Škabar, župan Občine Sežana:
David Škabar, župan Občine Sežana: "Da je trg takšen, kot je zdaj, so se izrekli krajani. Želeli so prostor za parkiranje." Foto: TV Slovenija

Prva faza ureditve Dutovelj je končana. V drugi fazi bodo uredili pločnike, čez dve leti pa bodo v tretji fazi zgradili še parkirišče ob vhodu v vas, pravi župan Občine Sežana David Škabar: "Takrat bi bilo mogoče, da se trg pri cerkvi, ki je zdaj asfaltiran, še kaj popravi. Da je takšen, kot je zdaj, so se izrekli krajani. Želeli so prostor za parkiranje. V vasi je trgovina, gostilna, bar, mesnica in vsi ti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, so želeli imeti prostor za avtomobile. Iniciativa zagovarja drugačno videnje, mi smo poslušali večino prebivalcev, ki so izglasovali, da naj bo prostor namenjen parkirišču."

Naslednja kraška vasica, ki jo nameravajo obnoviti, je sosednji Tomaj. Vsi skupaj so se zavezali, da bodo k temu projektu pristopili z več komunikacije in strokovne podpore. V Dutovljah je zagotovo svoje prispevala tudi epidemija, ko srečanja krajevne skupnosti niso bila dovoljena.

Prenova trga v vasi Dutovlje