Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Most čez reko Dragonjo je bil zgrajen leta 1969, sicer redno vzdrževan, a v tem času nikoli resno obnovljen. Glede na to, da se po njem se v poletni sezoni dnevno zapelje tudi 11 tisoč vozil, je obnova dotrajanega objekta nujna. Pristojna ministra ter predstavniki Družbe za infrastrukturo in Hrvaških avtocest so zato podpisali sporazum o obnovi, nato pa gradnji novega mostu. Projekta sta skupaj vredna približno 1,5 milijona evrov, državi pa si bosta stroške razdelili.

"Ne gre le za most čez Dragonjo, ampak gre za znak res dobrega medsosedskega sodelovanja " je ob podpisu sporazuma dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. "To je dober primer, kako na podoben način uresničiti tudi obnovo drugih mostov, o katerih se tudi pogovarjamo," pa meni Oleg Butković, hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo.

Državi naj bi most torej najprej obnovili, gradbena dela se bodo predvidoma začela po poletni turistični sezoni. Nato pa se bodo v obeh državah začeli postopki za umeščanje v prostor novega mostu. Kdaj in kje bo ta zgrajen, je torej še nemogoče napovedati.

Kako je s hitro cesto Koper–Dragonja?

Minister se ob tem seveda ni mogel izogniti vprašanju, kdaj se bo mogoče do mejnega prehoda Dragonja pripeljati po hitri cesti. Kot je znano, se postopki izdelave Državnega lokacijskega načrta za cesto Koper–Dragonja vlečejo že nič manj kot 16 let.

"Če bi bilo od mene odvisno, bi to lahko začeli graditi zelo hitro, a je to odvisno od tega, kako bo drugo ministrstvo to umestilo v prostor," je ob tem dejal Vrtovec. Aktualna vlada si zelo prizadeva, je še dodal Vrtovec, da bi glavno prometno žilo med Koprom, Šmarjami in Dragonjo čim prej povezala s hrvaško avtocesto.

Slovenija in Hrvaška bosta na Dragonji zgradili nov most