V Jelšanah so ustanovili civilno iniciativo za varovano mejo. Foto: Reuters
V Jelšanah so ustanovili civilno iniciativo za varovano mejo. Foto: Reuters

Na ustanovnem zboru civilne iniciative konec preteklega tedna so imenovali ožji koordinacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki vseh političnih list in strank, ki so se zbora udeležili, ter predstavniki obmejnih krajevnih skupnosti Jelšane, Podgrad, Kuteževo, Novokračine in Zabiče. Za vodjo iniciative so izbrali predsednika Krajevne skupnosti Jelšane in pobudnika ustanovitve civilne iniciative za varovano mejo Ivana Ceglarja.

Zdaj si že popoldan, kaj šele zvečer ali ponoči, številni ne upajo več na svoja dvorišča. Še posebej to velja za naše žene in dekleta.

Ivan Ceglar

Civilna iniciativa poziva državo, naj varuje državno mejo, kot je to zapisano v zakonodaji. "Če bi bilo varovanje državne meje dobro, tudi sprejemno-registracijski center, ki ga načrtuje država na mejnem prehodu Jelšane, ne bi bil potreben," je povedal Ceglar.

Ustanovitvi civilne iniciative je botrovalo predvsem vsakodnevno srečevanje s prebežniki, ki hodijo mimo hiš v neposredni bližini državne meje, krajanom vzbujajo strah, povzročajo škodo in puščajo za seboj odpadke. "Zdaj si že popoldan, kaj šele zvečer ali ponoči, številni ne upajo več na svoja dvorišča. Še posebej to velja za naše žene in dekleta," je še dejal predsednik Krajevne skupnosti Jelšane, ki se tudi sam dnevno srečuje z nezakonitimi prebežniki.

Zahteva doslednega varovanja meje

Državno mejo mora Slovenija varovati po pravilih schengenskega območja, ki mora ostati za tiste, ki spoštujejo zakonodajo in prihajajo v Slovenijo z osebnimi dokumenti na mejnih prehodih, vedno odprta. Za to se bodo zavzemali tudi v civilni iniciativi za varovano mejo ter od države zahtevali dosledno varovanje državne meje.

Prebivalci obmejnega območja v občini Ilirska Bistrica se povezujejo tudi z drugimi območji v Sloveniji, kjer so tudi načrtovane vzpostavitve sprejemno-registracijskih centrov v primeru večjega prihoda prebežnikov.

V Jelšanah živi 250 prebivalcev, v načrtovanem centru, za katerega je ministrstvo občino že prosilo za lokacijsko informacijo, pa naj bi bilo deset zabojnikov ter dva šotora z od 600 do 1.000 ležišči.

Zapleti s sprejemno-registracijskim centrom na Jelšanah