Mešane patrulje bodo poostreno nadzorovale pojave vandalizma in beračenja. Foto: BoBo
Mešane patrulje bodo poostreno nadzorovale pojave vandalizma in beračenja. Foto: BoBo

Občinsko redarstvo in policija skupaj izvajata nadzor nad kršitvami zakona o varstvu javnega reda in miru, predvsem nadzor nad nedovoljenim kampiranjem na mestih, ki za to niso določena, vandalizmom in beračenjem. Skupno sodelovanje pa sega tudi na področje nadzora nad pravilnim izvajanjem taksi prevozov v občini in nadzora nad mirujočim prometom v starem mestnem jedru Kopra. Prva patrulja je bila na delu že danes, so sporočili iz Mestne občine Koper.

Mešane patrulje bodo poostren nadzor izvajale ves julij in avgust glede na potrebe, še zlasti pa bodo pozorne na nedovoljeno vožnjo s kolesi in motornimi vozili na površinah, namenjenih izključno pešcem. Ob tem bodo pozorne tudi na to, ali lastniki psov upoštevajo občinske predpise in svoje ljubljenčke po mestu sprehajajo na povodcu.

Policisti in redarji bodo dnevne obhode opravljali pretežno na kolesu, saj se tako hitreje gibljejo in lahko dostopajo tudi na območja, kamor z avtom ni mogoče. Občasno bodo v mestu prisotni tudi peš kot obhodniki.

Kot so poudarili na koprski občini, se je tovrstno sodelovanje že v preteklih letih izkazalo za zelo učinkovito, saj se predvsem najbolj ranljivi občani – invalidi, starejši in pešci – ob prisotnosti redarjev in policistov počutijo bolj varne in pomirjene.