V Mestni občini Nova Gorica se bodo za podporo volivcev sicer potegovali tudi sedanji župan Matej Arčon (Lista Mateja Arčona), Klemen Miklavič (Goriška.si), Sebastjan Komel (SD) in Elena Zavadlav Ušaj (SDS). Foto: BoBo
V Mestni občini Nova Gorica se bodo za podporo volivcev sicer potegovali tudi sedanji župan Matej Arčon (Lista Mateja Arčona), Klemen Miklavič (Goriška.si), Sebastjan Komel (SD) in Elena Zavadlav Ušaj (SDS). Foto: BoBo

Müllner se bo zavzemal za pomoč podjetnikom in občanom, razvoj turizma in ekološke pridelave hrane, pomoč starostnikom ter povečanje števila investicij v občini. Napredka si želi tudi na področju družbenih dejavnosti in čezmejnega sodelovanja. "V Mestni občini Nova Gorica potrebujemo spremembe," je na današnji novinarski konferenci povedal Müllner in dodal, da si bo s sodelavci prizadeval za varno, prijetno in človeka dostojno bivanje vseh, ki živijo v novogoriški občini: "Ustvarjali bomo vzdušje, zaradi katerega se bodo obiskovalci z veseljem vračali v kraj gostoljubnih ljudi."

V Novi Gorici so po njegovem mnenju nujno potrebna nova delovna mesta, drugačni pristop do priprave in izvrševanja občinskega proračuna, treba je znižati dozdajšnje obremenitve gospodarstva ter povečati učinkovitost delovanja občinske uprave. "Gospodarsko rast bomo spodbudili tudi z ukrepi sofinanciranja in subvencioniranja podjetništva, še posebej pa turizma in kmetijstva," je dejal županski kandidat ZZP-ja.

Napoveduje aktivno stanovanjsko politiko
Poleg razvoja gospodarstva napoveduje tudi novosti na področju izobraževanja, kjer je naštel dostopnejše šole in učbenike, štipendiranje in nagrajevanje najboljših, turizma, zdravega življenja, odgovornega ravnanja z okoljem, medgeneracijske solidarnosti in odgovornosti do socialno šibkejših.

Napoveduje nadaljnji razvoj športnih dejavnosti, aktivno prostorsko in stanovanjsko politiko ter učinkovito vodenje in upravljanje občine. Tako napoveduje ukinitev nepravičnega davka na nepozidana stavbna zemljišča, javna sredstva na področju stanovanjske politike pa želi namenjati izključno za pridobivanje stanovanjskih enot za neprofitne namene.

Müllner je za novogoriškega župana kandidiral že leta 2006 kot strankarski kandidat SNS-a in pred štirimi leti s svojo Listo Mirana Müllnerja. Kot mestni svetnik je deloval med leti 2002 in 2014, je član skupščine Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), član številnih nadzornih svetov javnih zavodov, trenutno pa opravlja funkcijo predsednika Športne zveze Nova Gorica.

Zavadlav Ušaj si želi razvoja vetrne energije
Županska kandidatka SDS-a v novogoriški mestni občini je Elena Zavadlav Ušaj, ki si bo ob izvolitvi prizadevala za pomoč podjetjem, saj je dobro gospodarstvo dober temelj za vse dejavnosti. Na podeželju novogoriške občine pa si želi predvsem razvoja kmetijstva, turizma in vetrne energije. "V programu postavljam na prvo mesto občanke in občane, ki jim je treba dati možnost, da se slišijo njihove potrebe, mnenja, težave in ideje, ter na tak način sooblikovati skupni prostor," je na današnji novinarski konferenci poudarila Zavadlav Ušajeva.

Ker je Nova Gorica tudi mesto mladih, želi poskrbeti za njihovo zaposlovanje, olajšave pri ustvarjanju novega doma in iskanju primernega večnamenskega prostora za kreativno druženje mladih. Prav tako želi poskrbeti tudi za starejše generacije Novogoričanov, ob tem načrtuje širjenje mreže delovnih centrov tudi na podeželje, boljšo zdravstveno oskrbo in medsebojno pomoč.

Podeželje želi prek novoustanovljenega Zavoda za turizem aktivno vključiti v razvoj turistične dejavnosti, priložnost želi dati tudi razvoju športnega turizma. S kulturno dejavnostjo pa želi v mesto pritegniti večje število obiskovalcev. "Ker je bila ta v zadnjih letih zapostavljena, ji v svojem programu namenjam večji poudarek tudi z vidika pridobitve naziva Evropska prestolnica kulture," je še povedala županska kandidatka SDS-a.

Kandidirala že na parlamentarnih volitvah
Zavadlav Ušajeva je kot kandidatka SDS-a kandidirala že na letošnjih parlamentarnih volitvah in z 26,13 odstotka dosegla najboljši izid v svojem volilnem okraju. To ji je dalo spodbudo za nadaljnje delo v politiki in kandidiranje za novogoriško županjo, je dejala. Elena Zavadlav Ušaj je magistra znanosti na področju javne uprave. Kot članica je sodelovala v svetih različnih javnih zavodov na področju kulture v občini in v iztekajočem se mandatu kot članica občinskega odbora za kulturo, šolstvo in šport.

V Mestni občini Nova Gorica se bodo za podporo volivcev sicer potegovali tudi zdajšnji župan Matej Arčon (Lista Mateja Arčona), Klemen Miklavič (Goriška.si) in Sebastjan Komel (SD).