Celotno dogajanje na II. gimnaziji je proučeval tudi inšpektorat za šolstvo, ki ni ugotovil kršitev šolske zakonodaje. Foto: Reuters
Celotno dogajanje na II. gimnaziji je proučeval tudi inšpektorat za šolstvo, ki ni ugotovil kršitev šolske zakonodaje. Foto: Reuters

Nanj pa so naslovili pismo s pozivom k odstopu zaradi vrste domnevnih nepravilnosti. Med njimi navajajo domnevno nezakonito prenehanje delovnega razmerja z delavko, zavajanje javnosti in poziv drugim zaposlenim, naj se ne vmešavajo v zadevo. Ravnatelj na vse to odgovarja: "Naj odloči sodišče."

Odvetnik Urban Vrtačnik, ki pravi, da so v zadevi, povezani z učiteljico, uporabili že vse formalne postopke, se je odločil, da se s pozivom za razrešitev obrne na svet šole in da ravnatelja Ivana Lorenčiča k odstopu pozove še osebno.

Tako se je odločil, ker meni, da se je zvrstilo preveč neetičnih dogodkov, da bi zadeva ostala prezrta. Prepričan je tudi, da je poskus vplivanja na zaposlene s pozivom, naj se ne vtikajo v zadevo, popolnoma nesprejemljiv.

Domnevno spolno nadlegovanje profesorice na II. gimnaziji Maribor

Na drugi strani pa Lorenčič očitke zavrača in na dopis odvetniške pisarne odgovarja, da zaradi njega ne razmišlja o odstopu in naj o celotni zadevi razsodi sodišče.

Kot rečeno, je odvetnik poslal dopis s pobudo za razrešitev ravnatelja tudi na svet šole. Njegova predsednica, Sanja Cvar, nam je odgovorila, da so dopis dobili, vendar prijave od učiteljice niso prejeli, zato je tudi njihovo stališče, da naj o zadevi odločijo na sodišču.

V Vrtačnikovi odvetniški pisarni pa pravijo, da je po njihovih informacijah Lorenčič vplival na odločitev sveta šole. Odzvali so se tudi v Sindikatu vzgoje in izobraževanja (SVIZ), kjer sicer pravijo, da o tej zadevi za zdaj niso uradno obveščeni. Če pa je do vplivanja resnično prišlo, je to popolnoma nedopustno.

Celotno dogajanje na II. gimnaziji je proučeval tudi inšpektorat za šolstvo, ki ni ugotovil kršitev šolske zakonodaje. So pa domnevno spolno nadlegovanje prijavili policiji, zadevi glede mobinga in delovnega razmerja pa izročili delovni inšpekciji.