Proti razveljavitvi soglasja in s tem za postavitev elektrarne je glasovalo 225 krajanov, 203 pa so projektu nasprotovali. Volilnih upravičencev je sicer več kot 800, a je glasovala nekaj več kot polovica.

Prebivalci Šmartna na Pohorju na lokalnem referendumu odločali o elektrarni

Krajani Kalš so zahtevali razveljavitev soglasja, ki ga je svet krajevne skupnosti sprejel na seji junija lani. Prepričani so, da niso upoštevali volje krajanov in mnenja stroke. Menijo, da bi morala občina vsem svojim občanom tudi zagotoviti kakovost bivalnega prostora brez postavljanja vetrnih elektrarn v strnjenih naseljih.

Neposredna bližina načrtovane elektrarne predstavlja tudi fizično nevarnost, pravijo, saj naj bi bil objekt od prve hiše oddaljen zgolj 150 metrov.

Vodstvo občine se je zato po pridobljenem mnenju Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebnega partnerstva Maribor odločilo za začetek zbiranja podpisov. Zahtevo za referendum je podalo 61 volivcev in ker gre za več kot pet odstotkov volilnih upravičencev, je to zadoščalo za razpis referenduma.

Postavitev male vetrne elektrarne v Kalšah sicer načrtuje konjiško podjetje Energo Maks, ki si že od leta 2017 prizadeva dobiti gradbeno dovoljenje, za katerega pa potrebuje soglasje krajanov. Zatrjujejo, da projekt upošteva vse predpisane zahteve.