Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik se je začelo že leta 2000. Foto: BoBo
Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik se je začelo že leta 2000. Foto: BoBo

Kot so po dopisni seji sporočili iz vlade, bodo z novelo zakona družbi Rudnik Trbovlje - Hrastnik dali možnost, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo.

"Spremembe zakona bodo omogočile, da se v predlaganem obdobju izvede dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, odpravi posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del, ter izvede ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možne povzročitelje onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Postopek zapiranja poteka že od leta 2000
Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik se je sicer začelo leta 2000, prvi rok za zaprtje pa je bil konec leta 2015. Pozneje je bil podaljšan do konca letošnjega decembra, medtem ko se predvideni stroški zaprtja niso spremenili.

Konec leta 2020 bo tako v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih oz. bo izvršena dokončna ekološko-prostorska sanacija degradiranega območja. Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.

Podjetje Rudnik Trbovlje - Hrastnik je nastalo na osnovi reorganizacije podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, uresničitev njegovih dolgoročnih ciljev pa je bila tesno povezana z izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, katere gradnjo pa so preprečili volivci z referendumom. Posledično je bil julija 2000 sprejet zakon o postopnem zapiranju rudnika.