Foto: BoBo
Foto: BoBo

Sanacija omenjenega odseka ceste je ocenjena na 2,3 milijona evrov, direkcija za ceste pa je morala prilagoditi projekt dejanskim razmeram na terenu, zato se je sanacija tudi podaljšala.

Naložba v sanacijo Solčavske panoramske ceste ni pomembna le za solčavski turizem, ampak tudi za širšo regijo, saj povezuje sosednje regije, kot so Gorenjska, avstrijska Koroška, Koroška s šaleško in celotno zgornjesavinjsko ter širšo savinjsko regijo.

Območje ob Solčavski panoramski cesti je vse bolj obiskano, potrebam turizma pa je zadnji dve leti prisluhnila tudi država, ki je v okviru rednega vzdrževanja cesto na nekaj odsekih že sanirala.

V prihodnjih letih sta predvideni tudi posodobitev regionalne turistične ceste Žibovt–Sv. Duh–Podolševa in modernizacija makadamskega vozišča regionalne turistične ceste Solčava–Podolševa.

V okviru odprave posledic po naravnih nesrečah je v sklepni fazi še sanacija javne poti Rebrska cesta, ki je precej izpostavljena eroziji.

Lokacija ceste ob hudourniški strugi izpostavljenost še povečuje, saj narasli potok ob nalivih cesto neprestano izpodjeda in onemogoča dostop do tamkajšnjih kmetij. Vrednost sanacijskih del pa je ocenjena na nekaj več kot 95.000 evrov.