Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Po presoji ustavnega sodišča ni izkazano, da bi zadržanje izvajanja izpodbijanega občinskega odloka lahko povzročilo občutnejše škodljive posledice, zlasti ob upoštevanju tega, da poimenovanje Titova cesta velja že vsaj od leta 1979.

Če spremembe ne bi zadržali, pa bi v primeru poznejše razveljavitve oziroma odprave odloka zaradi morebitne protiustavnosti oziroma nezakonitosti lahko nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino (plačilo zamenjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno), piše v sklepu ustavnega sodišča, ki je bil sprejet 1. julija.

Ker so po presoji ustavnega sodišča posledice, ki bi nastale z izvajanjem izpodbijanega odloka, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvajanja izpodbijanega odloka, je sodišče zadržalo izvajanje odloka do končne odločitve. Sklep je sodišče sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema.

Županova provokacija?

Odločitev je bila sprejeta v postopku za preizkus pobude o referendumu, na katerem bi v Radencih odločali o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Cesto je občinski svet preimenoval 28. maja, pobudniki referenduma pa so se temu uprli, ker je Titova cesta po njihovem zgodovinsko dejstvo, na kateri so in bodo lahko gradili prihodnost, ter gre po njihovem mnenju za popolnoma nepotrebno provokacijo župana Romana Leljaka.