Območje stare cinkarne je najbolj onesnaženo s težkimi kovinami. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Območje stare cinkarne je najbolj onesnaženo s težkimi kovinami. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Na celjski občini pravijo, da so sicer veseli, da se je o sanaciji celjske kotline na državni ravni znova začelo na glas govoriti, saj je ta izjemnega pomena za zdajšnjo in prihodnje generacije, navajajo. Poudarili so, da se na občini že vrsto let zavzemajo za sanacijo kotline, ki pa, menijo, zahteva celovit, usklajen in strokoven pristop. Od leta 2002, ko je občina prevzela v posest območje stare Cinkarne, ki je zaradi nekdanje industrije najbolj onesnaženo s težkimi kovinami, si kot lokalna skupnost prizadeva, da bi ga postopoma reurbanizirali.

Sanacija nevarnih zemeljskih izkopov, ki so nastali ob gradnji komunalne opreme za potrebe širitve reurbaniziranega območja, je občino stala nekaj več kot milijon evrov. Pred petimi leti so se pridružili projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev pripravili strateški dokument, ki bo v pomoč pri sanaciji omenjenega degradiranega območja in tudi pri urejanju drugih območij, kot so denimo zelenice, parki, poti ob prometnicah in med drugim tudi zemljišča za rekreacijske namene.

"Pred leti smo s sredstvi iz občinskega proračuna zamenjali tudi onesnaženo zemljino na igriščih dveh celjskih javnih vrtcev. Veseli smo bili, da je ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo, da je sanacija igrišč, na katerih se igrajo otroci, nujno potrebna, in je prevzelo projekt. Ministrstvu pri izvedbi nudimo vso potrebno podporo in si želimo, da bi bila sanacija zemljine na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev čim prej končana," še navajajo na celjski občini.

Sluga je maja na novinarski konferenci v Celju povedala, da sedanja sanacija, za katero je bilo na podlagi iniciative pobudnikov za sanacijo celjske kotline odobrenih 44 milijonov evrov do leta 2024, le delno zagotavlja življenje v neonesnaženem okolju. Gre sicer za največji znesek sredstev, ki jih je Celje pridobilo iz državnega proračuna v zgodovini samostojne Slovenije.

Na občini so zapisali, da jih vlada o odobrenih 44 milijonih evrov namenskih sredstev za sanacijo doslej ni obvestila. "Niti ne vemo, kdaj naj bi se to zgodilo. Če drži, pa smo tega zelo veseli, saj bi bila ta sredstva še kako potrebna za izvedbo sanacije. Vsekakor pa bi si želeli aktivne vloge pri pripravi konkretnih ukrepov, o katerih po navedbi poslanke odloča vlada," so sklenili.