Občina Celje državo že več let opozarja, da je Celjska kotlina potrebna celovite okoljske sanacije, ki je občina sama brez državne in evropske pomoči ne zmore. Foto: BoBo
Občina Celje državo že več let opozarja, da je Celjska kotlina potrebna celovite okoljske sanacije, ki je občina sama brez državne in evropske pomoči ne zmore. Foto: BoBo

V okviru zahtev Evropske komisije glede sanacije območja Bukovžlaka je okoljsko ministrstvo pripravilo javno naročilo za izdelavo idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo- in hidrosfere. Na tej podlagi bodo izdelani projekti remediacije zemljin in sanacije parcele v Bukovžlaku.

Iz projektne naloge izhaja, da bodo manjkajoče raziskave terena, ki jih je zahtevala Evropska komisija, potekale naslednje leto, in sicer približno 10 mesecev.

Nato bo na podlagi izsledkov raziskav sledila izdelava postopkov remediacije, kar naj bi trajalo tri mesece. Sledile bodo revizije izdelanih geoloških in geotehničnih elaboratov ter izdelava idejnega projekta sanacije. Vsi postopki bodo javno predstavljeni, prav tako finančne posledice izvedbe sanacije.

"Če pri pripravi dokumentacije ne bo nepredvidenih dogodkov, se bo fizična sanacija lahko začela v letu 2019," so napovedali na okoljskem ministrstvu, ki je sanacijo Bukovžlaka napovedalo že lani.

Nezadovoljstvo celjske občine
Na celjski občini medtem državo že več let opozarjajo, da je Celjska kotlina potrebna celovite okoljske sanacije, ki je občina sama brez državne in evropske pomoči ne zmore.

"Z odzivom države nismo zadovoljni. Čeprav so strokovne službe celjske občine ves čas v stiku z okoljskim ministrstvom, se zadeve ne premaknejo, kar je po našem mnenju neodgovorno in nedopustno," poudarjajo na celjski občini in dodajajo, da je delovna skupina, ki jo je imenovalo prav ministrstvo, v letih 2013 in 2014 pripravila osnutek predpisa za sanacijo Celjske kotline, ki pa ni bil sprejet s pojasnilom, da zanj ni ustrezne pravne podlage.

Okoljska ministrica Irena Majcen je leta 2015 imenovala novo delovno skupino, ki je pripravila nov predpis o stanju tal. Okoljsko ministrstvo je ta predpis julija lani posredovalo v javno obravnavo.

Po koncu javne obravnave bi moralo ministrstvo po mnenju celjske občine nadaljevati postopek sprejemanja na vladi, vendar tega ni storilo. Zato si na celjski občini želijo, da bi odgovorni na ministrstvu opravili svoje delo, saj to od njih pričakujejo vsi, ki živijo v Celjski kotlini.

Zakon o sanaciji Celjske kotline
Poslanka SMC-ja Janja Sluga je prejšnji teden napovedala, da bo do konca januarja v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o sanaciji Celjske kotline. Kot je povedala, so pri pripravi zakona izhajali iz odloka o sanaciji Mežiške doline, ki so ga prilagodili Celjski kotlini. V predlogu sta zajeti celjska in štorska občina.