Stavkovni odbor bo v skladu z voljo delavcev v ostalih organizacijskih enotah, v katerih stavka še ni napovedana, stavko napovedal najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek, navajajo v sindikatu. Foto: BoBo
Stavkovni odbor bo v skladu z voljo delavcev v ostalih organizacijskih enotah, v katerih stavka še ni napovedana, stavko napovedal najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek, navajajo v sindikatu. Foto: BoBo
Stavkovni odbor je od prvotnih 13 izločil nekaj stavkovnih zahtev. Foto: BoBo

Stavkali bodo v treh organizacijskih enotah, in sicer proizvodnja in priprave, jamska strojna služba in jamski transport ter jamska elektroslužba. V invalidskem podjetju HTZ Velenje pa bodo stavko izvedli v organizacijski enoti oskrba in urejanje transportnih naprav. Stavkali bodo v prostorih delodajalca, in sicer ob točno določenih urah v vseh treh izmenah.

Stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije je od januarja z vodstvom Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ opravil več pogajalskih sestankov. Zahtevali so 15-odstotni dvig plač in to, da se do prenehanja odkopavanja premoga pri načrtovanju proizvodnje v posameznem letu upošteva tudi število zaposlenih v proizvodnem procesu pridobivanja premoga. Prav tako zahtevajo, da se izvede obračun premalo izplačanih plač delavcem za polni delovni čas od januarja 2012 do decembra 2016 in da se od 1. februarja letos uredi delovni čas skladno z mednarodnimi konvencijami. Od uprave premogovnika terjajo tudi, da ob morebitnem nenadnem zmanjšanju proizvodnje ne zmanjša mase plač in da zagotovi socialno varnost zaposlenim v premogovništvu pri prehodu v nizkoogljično družbo.

Nekaj zahtev izpolnjenih
Med zahtevami je bilo izboljšanje delovnih razmer, izplačilo stimulacije za leto 2017 v višini 280 evrov bruto, zaradi povečanega obsega dela in doseženih rezultatov za leto 2017 pa zahtevajo še dodatno plačilo v višini 600 evrov bruto. Pričakujejo poračun za neizplačani del plače za leta 2014, 2015, 2016 in 2017, do 30. junija pa polni regres za letos. Med stavkovnimi zahtevami je tudi pravica do 30-minutnega odmora med delovnim časom, prekinitev pogodbe z vsemi zunanjimi izvajalci in agencijami ter redno izplačilo plač za pretekli mesec najpozneje do 15. v tekočem mesecu.

Strani sta pripravili vsaka svoj predlog socialnega sporazuma, a so na začetku marca v SDRES-u presodili, da so med predlaganim sporazumom uprave in njihovim predlogom odstopanja prevelika. So pa v stavkovnem odboru izločili nekaj stavkovnih zahtev, saj so v procesu pogajanj dosegli, da sta delodajalca že izplačala del plače iz naslova delovne uspešnosti, izboljšujejo se zadeve glede zaščitnih sredstev in delovne opreme, delavci pa bodo prejeli ustrezne pogodbe o zaposlitvi za dela, ki jih dejansko opravljajo. Sprostila se bodo tudi napredovanja, prav tako je sindikat privolil, da se o določenih stavkovnih zahtevah pogajajo skupaj vsi socialni partnerji v okviru pogajanj za kolektivne pogodbe.

Napovedujejo tožbe
Ob tem v sindikatu ugotavljajo, da je glede zahtev, ki se nanašajo na dolgove iz preteklosti, "utopično nadaljevati pogajanja v socialnem dialogu", zato napoveduje iskanje pravice na sodišču.

Glavne stavkovne zahteve, o katerih doslej z vodstvoma podjetij niso dosegli dogovora, se nanašajo na načrtovanje proizvodnje, prihodnost zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje in pravice za vse zaposlene, predvsem ureditev delovnega časa in izplačilo regresa za vse zaposlene v energetiki, je povedal sindikalni zaupnik SDRES-a v Premogovniku Velenje Asmir Bećarević. Pričakuje, da se bo opozorilne stavke 17. aprila udeležilo najmanj 600 zaposlenih v Premogovniku Velenje in HTZ-ju.