SDRES bo zaradi neizplačila nagrade za poslovno uspešnost prihodnji teden oblikoval stavkovni odbor Foto: BoBo
SDRES bo zaradi neizplačila nagrade za poslovno uspešnost prihodnji teden oblikoval stavkovni odbor Foto: BoBo
Napetosti med zaposlenimi in upravo velenjskega premogovnika

Po besedah predstavnika SDRES-a Asmirja Bečarevića bodo v sindikatu začeli oblikovati stavkovni odbor in stavkovne zahteve, saj uprava ni izplačala obljubljene nagrade za letošnjo poslovno uspešnost. Delavcem je uprava obljubila, da bo v petek izplačala razliko regresa iz leta 2016. Pogovori o izplačilu nagrade za letošnjo poslovno uspešnost pa naj bi stekli prihodnji teden, vendar, tako Bećarević, bo njena višina znana, ko bo določen delovni koledar za leto 2018.

Spor pa se vleče tudi zaradi delovnega časa, za katerega so v SDRES-u presodili, da ni skladen z zakonom o delovnih razmerjih, neskladje pa je ugotovil tudi inšpektorat za delo. Uprava se je na to odločbo pritožila, upravno sodišče pa v zadevi še ni odločilo. Ob tem je Bečarević postregel s podatkom, da knapi delajo 43 ur tedensko, kar pomeni 150 nadur letno, ki pa niso plačane. Od januarja do novembra so skupaj opravili 32.000 nadurnega dela, je dodal.

Po njegovih besedah se rudarji bojijo za jamo, v kateri je odkopavanje premoga vse bolj intenzivno, zahtevno in nevarno. Zato čutijo pogoste stebrne udare in povečane koncentracije plina, v jami je tudi preveč vode. Skrbi jih tudi delovanje premogovnika do leta 2054, saj mu bo januarja 2020 potekla koncesija.

Vodstvo zavrača očitke
Generalni direktor Premogovnika
Velenje Ludvik Golob je vse navedbe zavrnil. Povedal je, da zadnja tri leta skušajo vzpostaviti red v podjetju in da rezultati poslovanja kažejo, da so na dobri poti. "Vse, kar smo obljubili, smo tudi izplačali. Zagotavljamo redno plačo, izplačali smo nagrado ob 3. julija v višini 274,37 evra bruto na posameznika, poleg tega še neizplačilo plač za leto 2013 v povprečni višini 1532 evrov bruto. Stimulacija za prvo polovico leta 2017 v višini 1,94 odstotka na izvršne dnine bo izplačana v začetku leta 2018. Razlika lanskega regresa v višini 326,64 evra bruto pa bo izplačana v petek," je dejal Golob.

Dejali so tudi, da je bilo precej truda letos vloženega v obvladovanje stroškov. Učinki so vidni predvsem pri stroških materiala in storitev, medtem ko je viden negativni odklon zlasti pri strošku dela, predvsem iz naslova nedoseženega sporazuma za leto 2017 ter počasnejše dinamike upokojevanja tistih, ki že izpolnjujejo pogoje za to. Kljub temu da bo plan proizvodnje premoga v količini in energiji po trenutnih ocenah dosežen, plan z vidika poslovanja oz. stroškovne učinkovitosti pa ne bo. Rezultat bo sicer pozitiven, vendar bo po trenutnih podatkih približno 1,3 milijona evrov pod načrtom, ocenjujejo v premogovniku.

Direktor: Varnost in zdravje sta ključna cilja
Menijo tudi, da so zaostrovanje pritiskov na vodstvo podjetij in grožnje s stavko neupravičeni, še posebej glede na to, da je podjetje za opravljeno delo kljub izjemno zahtevni likvidnostni situaciji v preteklem obdobju vedno zagotavljalo redno plačo po kolektivni pogodbi in določene nagrade.

Ker jim sindikat SDRES, ki ima v skupini premogovnik okoli 15 odstotkov članov, očita tudi slabšanje razmer v jami, pa Golob navaja, da sta varnost in zdravje pri delu njihova ključna strateška cilja, zato varnemu delu in preprečevanju nezgod vseskozi posvečajo izjemno veliko pozornosti. Letos so tako v opremo in jamske objekte vložili približno 19 milijon evrov, kar je za slabih šest milijonov evrov več kot lani.

Napetosti med zaposlenimi in upravo velenjskega premogovnika