"Če ustavno sodišče meni, da Titova cesta mora ostati, naj si sedanja sestava to medaljo pripne na prsi in naj pač bo tako," je ob odločitvi dejal župan občine Radenci Roman Leljak Foto: TV Slovenija (zajem zaslona)

Kot je ustavno sodišče zapisalo v danes objavljenem sklepu, je tako sklenilo v postopku za preizkus pobud Franca Vukajča in drugih ter skupine radenskih občinskih svetnikov. Pobudniki izpodbijajo omenjeni odlok, ker da župan Roman Leljak ni ustrezno objavil predloga za začetek postopka o preimenovanju ulice in ker je bil sprejet v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, ker so pobudniki vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma. Zato predlagajo, naj sodišče do končne odločitve zadrži izvajanje odloka, saj bi njegovo izvajanje pomenilo nastanek obveznosti zamenjave osebnih dokumentov in hišnih številk, kar naj bi povzročilo stroške in zmedo med stanovalci ulice, hkrati pa bi poslovna škoda lahko nastala tudi gospodarskim subjektom, ki imajo sedež v tej ulici, je zapisano v sklepu.

Predlogu se pridružujejo svetniki Dejan Berić, Norma Bale, Toni Žitek in Drago Kocbek, in sicer zaradi večjih nepravilnosti v postopku sprejemanja odloka in preprečitve nadaljnjih zapletov. Občina Radenci v odgovoru na predloga za zadržanje izvajanja odloka navaja, da bi bile posledice zadržanja nesorazmerne posledicam, ki bi jih utrpeli pobudniki. Zatrjuje, da bi morala znova zamenjati table in cestne oznake ter razveljaviti vse postopke, ki so stekli zaradi uveljavitve odloka. Po drugi strani pa pobudnikom naj ne bi nastala nobena konkretna škoda, saj bi stroške zamenjave dokumentov pokrila občina.

Preostala škoda, to je navezanost na ime ulice, pa naj bi bila zgolj subjektivno pogojena oziroma je pravno nepriznana, ker je poimenovanje ulice po Josipu Brozu – Titu protiustavno, prav začasno zadržanje pa bi povzročilo škodo občanom, so, kot je pojasnjeno v sklepu sodišča, še zapisali na občini.

Osrednje vprašanje je pravna ustreznost postopka

Sodišče je v odločbi opozorilo še na pomembno razliko med obravnavno zadevo in zadevo, o kateri je odločilo leta 2011. Gre za Titovo cesto v Ljubljani, katere poimenovanje so uvedli leta 2009 in je bilo v neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ker ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve. Poimenovanje v Radencih pa je nastalo pred osamosvojitvijo Slovenije.

Vendar pa v obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice ne glede na izbrano novo ime ulice, dodajajo sodniki. Z izvajanjem bi po njihovem mnenju nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino, gre za plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno. Občina pa ni izkazala, zakaj naj bi razveljavitev že izpeljanih postopkov pomenila nastanek vsaj občutnejših škodljivih posledic.

Sklep je sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Rajko Knez in Marko Šorli. Župan občine Radenci Roman Leljak je ob sklepu, ki ga sicer še ni videl, za STA povedal, da ga odločitev ne preseneča. "Če ustavno sodišče meni, da Titova cesta mora ostati, naj si sedanja sestava to medaljo pripne na prsi in naj pač bo tako," je še dodal.