Struge pri Lučah. Foto: MMC RTV SLO/Uporabnik
Struge pri Lučah. Foto: MMC RTV SLO/Uporabnik

Celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju reke Savinje od Vranskega pa do Laškega načrtujejo že dve desetletji, a do zdaj ni bilo prave pobude, ne zadostnih denarnih sredstev.

Državni sekretar Boštjan Šefic je poudaril, da je treba povečati podporo za prihodnost. "Podnebje se je spremenilo in se spreminja, s temi problemi se bomo, na žalost, še srečevali," je zaključil.

Načrt bodo predvidoma izdelali do konca naslednjega leta, tako da bi dela lahko začeli leta 2026. "Za zdaj se predvideva izvedba sedmih suhih zadrževalnikov, preučujejo se možnosti za umestitev dveh večnamenskih zadrževalnikov ter optimizacija akumulacije," je pojasnila Alenka Zupančič z Direkcije za vode.

Župan Braslovč Tomaž Žohar načrt podpira, a opozarja, da bo treba protipoplavne ukrepe izvesti tudi v zgornjem toku Savinje. "Tudi stroka je jasno povedala, da je treba hudourniške reke v zgornjem toku reševati. Če se to ne bo celostno obravnavalo, sem prepričan, da tudi z ostalimi deležniki, ki so pomemben del verige, ne bomo prišli do konca," je povedal.

Pristojni zagotavljajo, da načrtujejo tudi te ukrepe. Vrednost projekta v Spodnji Savinjski dolini pa ocenjujejo na 300 milijonov evrov, glavni vir financiranja bodo kohezijska sredstva.