Krško. Foto: STA/Nebojša Tejić
Krško. Foto: STA/Nebojša Tejić

Številne očitke je na župana in občinsko upravo naslovilo pet občinskih svetnikov iz vrst Gibanja Svoboda, SD-ja, SLS-a, Energičnega za Krško in Obrtno-podjetniške liste ter samostojna svetnica Ivanka Černelič Jurečič, ki naj bi v občinskem svetu predstavljali polovico od 30 svetnikov.

V Gibanju Svoboda so županu očitali, da niso bili, čeprav so bili takrat v koaliciji, povabljeni k pripravi občinskih proračunov za leti 2024 in 2025. Proračuna naj bi bila tudi slabo pripravljena, svetniki pa naj bi ju podprli zgolj zato, da se je občina izognila začasnemu financiranju.

Na občini zdaj odgovarjajo, da je imelo Gibanje Svoboda v času, ko so potekale najintenzivnejše priprave proračunov, podžupanjo Brigito Piltaver Imperl. Ta je bila seznanjena z vsemi projekti, v pripravo proračunov je bila tudi dejavno vključena prek sestankov, elektronske pošte in druge korespondence. Zavrnili so očitek, da sta bila proračuna, preden je bilo nanju mogoče podajati dopolnila, slabo zastavljena.

Sorodna novica Spori na krški občini: Svetniki županu očitajo nepregledno delovanje

Prevelika javna poraba?

Na očitke, da proračuna predvidevata preveliko javno porabo, na občini odgovarjajo, da se s tem v zadnjih letih srečujejo vse občine, kar je posledica predvsem visoke inflacije in nenormalnega gibanja cen elektrike. "Kljub temu pa je proračun vzdržen, kar se kaže po prvem kvartalu proračunskega leta 2024," so zapisali.

Na občini ob očitku, da se v občini trenutni gradi le en stanovanjski objekt s 17 stanovanji v Žlapovcu, opozarjajo, da nov stanovanjski objekt s 16 stanovanji gradi tudi občinska družba Rudar Senovo. Tudi sicer ima "po javno dostopnih podatkih Mestna občina Krško skupaj z družbo Rudar, upoštevajoč število prebivalcev, v lasti bistveno več stanovanj kot druge mestne občine".

Komu bo namenjen bazen?

Bojazen, da bo bazen, ki ga v Krškem načrtuje občina, namenjen zgolj ožji skupini posameznikov in ne bo dostopen za vse, na občini zavračajo. Kot pravijo, bo šlo za športni kompleks, ki bo omogočal rekreacijo in druženje vseh: "Omogočal bo odlične pogoje za učenje plavanja, rekreativno vadbo in profesionalne plavalne treninge. Bazen bo odprtega tipa in na voljo za uporabo vsem starostnim skupinam, ne glede na plavalno predznanje," so zagotovili.

Opozicijski svetniki so sicer kot mogočo alternativo novemu bazenu predlagali nadkrijte brestaniškega bazena. To je po navedbah občine tehnično mogoče, vendar ne brez velikih investicijskih vložkov. "Ta objekt je grajen kot letno kopališče, kar pomeni, da tako v stavbi kot okoli bazenske školjke ni vgrajene potrebne izolacije, obstoječa kotlovnica v šoli v zimskem času ne bi mogla zadostiti energijskim potrebam ogrevanja vode in zraka," so zapisali v odzivu.