Mestne ulice v Krškem. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik
Mestne ulice v Krškem. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik

Svoje nezadovoljstvo so občinski svetniki iz vrst Gibanja Svoboda, SD-ja, SLS-a, Energično za Krško in Obrtno-podjetniške liste ter samostojna svetnica Ivanka Černelič Jurečič predstavili na današnji skupni novinarski konferenci.

Po besedah Černelič Jurečič, sicer nekdanje podžupanje in svetnice Liste Modra smer, ki se je morala aprila lani s funkcije podžupanje posloviti zaradi izgube zaupanja župana, opozicijski svetniki pogrešajo predvsem točen in hitrejši dostop do informacij o delu občine in občinske uprave. Moti jih, da niso vključeni v pripravo projektov, ampak da zanje izvedo šele, ko so sklicane seje občinskega sveta. Občinski upravi tudi očitajo, da pobud in vprašanj občinskih svetnikov ne jemlje dovolj resno ali pa so pobude vzete slabonamerno. "Imamo občutek, da drugačni pogledi na stvari niso sprejeti kot konstruktivna kritika, ampak kot nagajanje," je dejala.

Tipičen primer, kjer so pogrešali večje sodelovanje občinske uprave, je bilo po besedah svetnice Obrtno-podjetniške liste Janje Starc sprejemanje proračuna za leto 2024, s katerim so bili seznanjeni šele ob objavi gradiva za sejo.

Zakaj ni bilo povabila k pripravi proračuna?

K pripravi proračuna po besedah Aleša Stoparja (Gibanje Svoboda) niso bili povabljeni, pa čeprav je bilo Gibanje Svoboda takrat še v koaliciji in je imelo tudi podžupanjo Brigito Piltaver Imperl. Tudi ta se je morala januarja letos posloviti zaradi izgube zaupanja župana. Pri pripravi proračuna jim je po besedah Stoparja župan prisluhnil šele v postopku njegovega sprejemanja na občinskem svetu.

Kljub temu je po besedah Boštjana Pirca (SLS) proračun še vedno slab, saj da predvideva previsoko tekočo porabo. Postavlja se vprašanje, ali bo to sploh mogoče obvladovati in ali ne bo potrebno dodatno zadolževanje, je opozoril.

V proračunu po besedah Mitje Omerzuja (Lista Dušana Šiška - Energično za Krško) pogrešajo predvsem vlaganja v cestno infrastrukturo in stanovanja, posebej glede na to, da je v občini trenutno v fazi gradnje le en večstanovanjski objekt, pa še to je projekt iz prejšnjega mandata.
Glede gradnje bazena opozicijski svetnik ocenjuje, da je predrag in da ima občina tudi druge možnosti. "Vsi skupaj želimo imeti bazen, vendar ne za vsako ceno. Delovati moramo kot dober gospodar," je dejala Starc.

V Krškem zdrahe v občinskem mestnem svetu

Komu naj bo namenjen bazen?

Po Stoparjevih besedah bo bazen namenjen predvsem športnikom in plavalnim klubom, in ne družinam. Tako gre za projekt, namenjen le ozkemu krogu ljudi, kar pa se mu v tem trenutku ne zdi potrebno, saj da bi morale biti prioritete pri projektih, ki služijo čim širšemu krogu ljudi. Starc je opozorila, da podobni primeri v drugih občinah kažejo, da takšni projekti poslujejo z izgubo.

Po besedah Omerzuja bi bilo namesto gradnje novega bazena bolje razmisliti o pokritju že obstoječega bazena v Brestanici, Natašo Šerbec (SD) skrbi, da se bo projekt, ta naj bi stal 12 milijonov evrov, od česar naj bi 4,5 milijona evrov dobili iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, v prihodnje še podražil in bo treba zanj iz proračuna zagotoviti še več denarja.
Tudi glede Parka urbanih športov Krško opozicijski svetniki ocenjujejo, da je predrag in v tem trenutku ne tako nujen.

Svetnica Černelič Jurečič je opozorila, da je park predviden ob pokopališču v Krškem, kar bo pomenilo, da bo motil pogrebne slovesnosti, tega pa po njenem mnenju ne more preprečiti niti protihrupna ograja. Posebej ko bodo na njem potekala tekmovanja.
Pirc je dejal, da bi park brez težave uredili tudi kje drugje zunaj Krškega, saj da imajo v občini dovolj podobnih zelenih površin.